PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Mitochondrial Dna Studies In Sports Genomics

Year 2018, Volume , Issue 4, 339 - 343, 01.12.2018

Abstract

Studies conducted on sports genomics indicated the importance of genetic factors in determining the comprise, sustainability and development of athletic performance. Having information of these genetic factors gives us great information about not only the predisposition to a certain sports kind, and also for guiding to the fittest sports types. Not only the genomic DNA, but also mitochondrial DNA mtDNA have effects on athletic performance. In this review, we aimed to summarize the mtDNA variations and mtDNA haplogroups related with these variations. To date, mtDNA polymorphisms and mtDNA haplogroups were determined in different populations and with athletes in different sport types, and information gained by these studies gave rise to the effect of mtDNA on exercise physiology. However, studies which have included Turkish subjects have not been considered adequate. Therefore, we believe this review will guide further studies related to this subject

References

 • Ulucan K, Göle S. ACE I/D Polymorphism Determination in Turkish Elite Wind- surfers. Sports Science Review, 2014; XXIII(1-2): 79- 84. [CrossRef]
 • Ulucan K, Yalçın S, Akbaş B, Konuk M. Analysis of Solute Carrier Family 6 Member 4 Gene promoter polymorphism in young Turkish basketball players. The Journal of Neurobehavioral Sciences, 2014;1:37-40. [CrossRef]
 • Özdemir M, Doğru, Ü. Genetik Karakterizasyonda Mitokondriyal DNA Kullanımı. Atatürk Univ Ziraat Fak Derg, 2007; 38: 105-11.
 • Song WH, William J, Ballard O, Yi YJ, Sutovsky P. Regulation of Mitochondrial Genome Inheritance by Autophagy and Ubiquitin Proteasome System: Implications for Health, Fitness and Fertility. BioMed Research International Volume, 2014; [CrossRef]
 • Guney AI, Ergec D, Tavukcu H H, Koc G, Kirac D, Ulucan K et al. Detection of mitochondrial DNA mutations in nonmuscle invasive bladder cancer. Genet Test Mol Biomarkers, 2012; 16: 672-8. [CrossRef]
 • Richter C. Do Mitochondrial DNA Fragments Promote Cancer and Aging? FEBSS Letters, 1988; 241: 1-5.
 • Bogenhagen, DF. Repair of mtDNA in Vertebrates. Am J Hum Genet, 1999; 64: 1276-81. [CrossRef]
 • Di Mauro S, Schon E. Mitochondrial respiratory-chain diseases. N Engl J Med, 2003; 348: 2656–68. [CrossRef]
 • Ulucan K. Spor Genetiği Açısından Türk Sporcuların ACTN3 R577X Polimorfizm Literatür Özeti. Clin Exp Health Sci, 2016; 6: 44-7. [CrossRef]
 • Scott RA, Fuku N, Onywera VO, Boit M, Wilson RH, Tanaka M et al. Mitochondrial Haplogroups Associated with Elite Kenyan Athlete Status. Med Sci Sports Exerc, 2009;41:123-8. [CrossRef]
 • Mikami E, Fuku N, Takahashi H, Ohiwa N, Scott RA, Pitsiladis YP et al. Mitochondrial haplogroups associated with elite Japanese athlete status. Br J Sports Med, 2011; 45: 1179-83. [CrossRef]
 • Nogales-Gadea G, Pinós T, Ruiz JR, Marzo PF, Fiuza-Luces C, López- Gallardo E et al. Are mitochondrial haplogroups associated with elite athletic status? A study on a Spanish cohort. Mitochondrion, 2011; 11: 905-8. [CrossRef]
 • Kim KC, Cho HI, Kim W. mtDNA Haplogroups and Elite Korean Athlete Status. Int J Sports Med, 2012; 33: 76-80. [CrossRef]
 • Maruszak A, Adamczyk JG, Siewierski M, Sozański H, Gajewski A, Żekanowski C. Mitochondrial DNA variation is associated with elite athletic status in the Polish population. Scand J Med Sci Sports, 2014; 24: 311-18. [CrossRef]
 • Ulucan K, Bayyurt GM, Konuk M, Güney A.I. Effect of alpha-actinin-3 gene on Turkish trained and untrained middle school children’s sprinting performance: a pilot study. Biological Rhythm Research, 2014; 45: 509- 14. [CrossRef]
 • Tamura Y, Watada H, Tanaka Y, Daimaru N, Nomiyama T, Sakuraba K et al. Preliminary Report: Mitochondrial DNA 5178 polymorphism in Male Elite Japanese Endurance Runners. Metabolism, 2010: 59; 62–3. [CrossRef]
 • Mikami E, Fuku N, Takahashi H, Ohiwa N, Pitsiladis YP, Higuchi M et al. Polymorphisms in the control region of mitochondrial DNA associated with elite Japanese athlete status. Scand J Med Sci Sports, 2013: 23; 593-9. [CrossRef]
 • He Z, Hu Y, Feng L, Lu Y, Liu G, Xi Y et al. NRF2 genotype improves endurance capacity in response to training. Int J Sports Med, 2007:28; 717–21. [CrossRef]
 • Ahmetov II, Popov DV, Missina SS, Vinogradova O L, Rogozkin VA. Association of the mitochondrial transcription factor (TFAM) gene polymorphism with physical performance of athletes. Fiziol Cheloveka, 2010: 36; 121–5.
 • Endurance Athlete. Mitochondrion, 2007; 7: 354-7. [CrossRef]

Spor Genomiğinde Mitokondriyal DNA Çalışmaları

Year 2018, Volume , Issue 4, 339 - 343, 01.12.2018

Abstract

Spor genomiği alanında yapılan çalışmalar, atletik performansın oluşmasında, sürdürülmesinde ve geliştirilmesinde genetik faktörlerin önemini göstermiştir. Bu genetik faktörlerin analiz edilmesi, bireylerin ne tip atletik performansa yatkın olduklarının belirlenmesinin yanında özel durumlarda spor branşına yönlendirme amacı ile de bizlere değerli bilgiler vermektedir. Sadece genomik DNA’nın değil, mitokondriyal DNA’nında mtDNA atletik performans oluşumunda önemi bilinmektedir. Bu derlemede, günümüze kadar mtDNA varyasyonları ve bu varyasyonlardan elde edilen DNA haplogrup çalışmalarını özetlemeye çalıştık. Günümüze kadar yapılan çalışmalar ile farklı popülasyon ve sporcu gruplarında mtDNA polimorfizmleri ve mtDNA haplogrup analizleri gerçekleştirilmiş, elde edilen bilgiler ile mtDNA’nın egzersiz fizyolojisine olan katkısını ortaya konmuştur. Ancak bu konuda özellikle ülkemizde yapılan çalışmalar oldukça azdır. Bu yüzden, derlememizin bu konu ile yapılacak çalışmalara yön göstereceğine inanmaktayız.Anahtarsözcükler: Atletik performans, mitokondrial genetik, mtDNA, spor genomiği

References

 • Ulucan K, Göle S. ACE I/D Polymorphism Determination in Turkish Elite Wind- surfers. Sports Science Review, 2014; XXIII(1-2): 79- 84. [CrossRef]
 • Ulucan K, Yalçın S, Akbaş B, Konuk M. Analysis of Solute Carrier Family 6 Member 4 Gene promoter polymorphism in young Turkish basketball players. The Journal of Neurobehavioral Sciences, 2014;1:37-40. [CrossRef]
 • Özdemir M, Doğru, Ü. Genetik Karakterizasyonda Mitokondriyal DNA Kullanımı. Atatürk Univ Ziraat Fak Derg, 2007; 38: 105-11.
 • Song WH, William J, Ballard O, Yi YJ, Sutovsky P. Regulation of Mitochondrial Genome Inheritance by Autophagy and Ubiquitin Proteasome System: Implications for Health, Fitness and Fertility. BioMed Research International Volume, 2014; [CrossRef]
 • Guney AI, Ergec D, Tavukcu H H, Koc G, Kirac D, Ulucan K et al. Detection of mitochondrial DNA mutations in nonmuscle invasive bladder cancer. Genet Test Mol Biomarkers, 2012; 16: 672-8. [CrossRef]
 • Richter C. Do Mitochondrial DNA Fragments Promote Cancer and Aging? FEBSS Letters, 1988; 241: 1-5.
 • Bogenhagen, DF. Repair of mtDNA in Vertebrates. Am J Hum Genet, 1999; 64: 1276-81. [CrossRef]
 • Di Mauro S, Schon E. Mitochondrial respiratory-chain diseases. N Engl J Med, 2003; 348: 2656–68. [CrossRef]
 • Ulucan K. Spor Genetiği Açısından Türk Sporcuların ACTN3 R577X Polimorfizm Literatür Özeti. Clin Exp Health Sci, 2016; 6: 44-7. [CrossRef]
 • Scott RA, Fuku N, Onywera VO, Boit M, Wilson RH, Tanaka M et al. Mitochondrial Haplogroups Associated with Elite Kenyan Athlete Status. Med Sci Sports Exerc, 2009;41:123-8. [CrossRef]
 • Mikami E, Fuku N, Takahashi H, Ohiwa N, Scott RA, Pitsiladis YP et al. Mitochondrial haplogroups associated with elite Japanese athlete status. Br J Sports Med, 2011; 45: 1179-83. [CrossRef]
 • Nogales-Gadea G, Pinós T, Ruiz JR, Marzo PF, Fiuza-Luces C, López- Gallardo E et al. Are mitochondrial haplogroups associated with elite athletic status? A study on a Spanish cohort. Mitochondrion, 2011; 11: 905-8. [CrossRef]
 • Kim KC, Cho HI, Kim W. mtDNA Haplogroups and Elite Korean Athlete Status. Int J Sports Med, 2012; 33: 76-80. [CrossRef]
 • Maruszak A, Adamczyk JG, Siewierski M, Sozański H, Gajewski A, Żekanowski C. Mitochondrial DNA variation is associated with elite athletic status in the Polish population. Scand J Med Sci Sports, 2014; 24: 311-18. [CrossRef]
 • Ulucan K, Bayyurt GM, Konuk M, Güney A.I. Effect of alpha-actinin-3 gene on Turkish trained and untrained middle school children’s sprinting performance: a pilot study. Biological Rhythm Research, 2014; 45: 509- 14. [CrossRef]
 • Tamura Y, Watada H, Tanaka Y, Daimaru N, Nomiyama T, Sakuraba K et al. Preliminary Report: Mitochondrial DNA 5178 polymorphism in Male Elite Japanese Endurance Runners. Metabolism, 2010: 59; 62–3. [CrossRef]
 • Mikami E, Fuku N, Takahashi H, Ohiwa N, Pitsiladis YP, Higuchi M et al. Polymorphisms in the control region of mitochondrial DNA associated with elite Japanese athlete status. Scand J Med Sci Sports, 2013: 23; 593-9. [CrossRef]
 • He Z, Hu Y, Feng L, Lu Y, Liu G, Xi Y et al. NRF2 genotype improves endurance capacity in response to training. Int J Sports Med, 2007:28; 717–21. [CrossRef]
 • Ahmetov II, Popov DV, Missina SS, Vinogradova O L, Rogozkin VA. Association of the mitochondrial transcription factor (TFAM) gene polymorphism with physical performance of athletes. Fiziol Cheloveka, 2010: 36; 121–5.
 • Endurance Athlete. Mitochondrion, 2007; 7: 354-7. [CrossRef]

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Basak Funda EKEN This is me
Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul, Türkiye


Damla YAYMAN This is me
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği Bölümü, İstanbul, Türkiye


Yağmur YAYMAN This is me
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği Bölümü, İstanbul, Türkiye


Canan SERCAN This is me
Üsküdar Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul, Türkiye


Sezgin KAPICI This is me
Üsküdar Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul, Türkiye


Korkut ULUCAN This is me
Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul, Türkiye

Publication Date December 1, 2018
Application Date
Acceptance Date
Published in Issue Year 2018, Volume , Issue 4

Cite

EndNote %0 Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Spor Genomiğinde Mitokondriyal DNA Çalışmaları %A Basak Funda Eken , Damla Yayman , Yağmur Yayman , Canan Sercan , Sezgin Kapıcı , Korkut Ulucan %T Spor Genomiğinde Mitokondriyal DNA Çalışmaları %D 2018 %J Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 1309-470X-1309-5994 %V %N 4 %R %U