PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

INFECTION IN CANCER PATIENTS RECEVING PALLIATIVE CARE AND INFECTION MANAGEMENT

Year 2018, Volume , Issue 4, 366 - 370, 01.12.2018

Abstract

Cancer patients receiving palliative care are prone to infection due to weakness of their immune systems, hospital infections, or other causes. For this reason, mortality rate due to infection is high in palliative care cancer patients. Nurses and physicians have a very important role in the protection from and treatment of infections. It is significant that there is a lack of literature addressing infection in palliative cancer patient care. The aim of this review article is to increase the awareness of healthcare professionals working in the field and contribute to the literature

References

 • Yajima R, Ise Y, Wako T, Katayama S, Kizu J. A Retrospective Study Of Risk Factors for Infection in Cancer Patients Receiving Specialist Palliative Care. J Nippon Med Sch 2013; 80:481-5.
 • Esper P, Kuebler KK. Palliative Practices From A–Z for the Bedside Clinician, In: Upchurch LA, Nelson JR, Pace JC. Infection, 2th Ed., Pittsburgh: Oncology Nursing Society, 2008, p.165-9.
 • Nagy-Agren S, Haley H. Management of Infections in Palliative Care Patients with Advanced Cancer. J Pain Symptom Manage 2002;24:64-70.
 • Nakagawa S, Toya Y, Okamoto Y, et al. Can antiinfective drugs improve the infection-related symptoms of patients with cancer during the terminal stages of their lives? J Palliat Med. 2010;13:535- 40. [CrossRef]
 • Rosenberg JH, Albrecht JS, Fromme EK, Noble BN, McGregor JC, Comer AC, et al. Antimicrobial Use for Symptom Management in Patients Receiving Hospice and Palliative Care: A Systematic Review. Journal of Palliative Medicine 2013;16:1568-74. [CrossRef]
 • Vitetta L, Kenner D, Sali, A. Bacterial Infections in Terminally Ill Hospice Patients. Journal of Pain and Symptom Management 2000;20: 326–34.
 • Altınbaş M, Hepşen S, İmamoğlu İ, Sarı E, Köse N, Karataş F ve ark. Kanser Hastalarının Ölüm Nedenleri ve Sağkalımı Etkileyen Faktörler. Sakaryamj 2015;5:5-9. [CrossRef]
 • Pautex S, Vayne-Bossert P, Jamme S. Anatomopathological Causes of Death in Patients with Advanced Cancer: Association with the Use of Anticoagulation and Antibiotics at the End of Life. Journal Of Palliative Medicine 2013; 16;669-74. [CrossRef]
 • Alıcı Ö, Akbaş E, Alıcı S. Kanser Hastalarında Fırsatçı Enfeksiyonlar. Türk Onkoloji Dergisi 2008; 23:153-62.
 • Tokgöz, O. Sepsis Tanım ve Patogenez. http://www.dicle.edu.tr/ Contents/df144a0e-c2a2-4175-966f-86e0f524d325.pdf (Erişim tarihi: 05/09/2018)
 • Bruera E, Higginson I, von Gunten CF, Morita T. Textbook of Palliative Medicine and Supportive Care, In: Navari RM, Green C, Haney ML, Roach NL. Infection in Palliative Care. Second Edition, CRP Press Taylor&Francis Group, 2015. pp. 789-2.
 • Hoşoğlu S. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri. http://www. dicle.edu.tr/Contents/a26254e6-3897-4b3f-9c8e-d9d035761063. pdf (Erişim tarihi: 05/09/2018)
 • Doğanay M, Ünal S, Çetinkaya Şardan Y. Hastane İnfeksiyonları. Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği, Bilimsel Tıp Yayınevi, 2013, Ankara.
 • Kurt H. Gündeş S, Geyik MF. Enfeksiyon Hastalıkları. Nobel Tıp Kitabevi, 2013, Ankara.
 • Taymaz, T. Yaşlı Hasta ve Atipik Prezentasyon. Akad Geriatri 2012;4:61-8.
 • Gündeş SG. İnfeksiyon Hastalıklarının, Bakteriyel ve Viral Etiyoloji Ayrımını Da İçeren Genel Karakteristik Özellikleri. ANKEM Derg 2013;27:161-4.
 • Kunt MM. Yaşlılık Döneminde Aciller, Türk Geriatri Derneği http:// www.turkgeriatri.org/halksagligi?id=10 (Access date: 11/10/2018)
 • Gökçe-Kutsal Y, Atlı T, Biberoğlu K, Aslan D. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hekimler İçin Yaşlı Sağlığı Tanı ve Tedavi Rehberi 2010, Ankara.
 • Canturan SY. Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği. Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, 2015.
 • Runge MS, Greganti MA. Çev.Ed. Ünal S, Demir M. Netter İç Hastalıkları, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, 2009.
 • Öztürk R. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Ülkemizde Antimikrobik Maddelere Direnç Sorunu, http://www.ctf.edu.tr/stek/pdfs/61/6101. pdf, (Erişim Tarihi: 05/09/2018)
 • Can G. Onkoloji Hemşireliğinde Kanıttan Uygulamaya, Konsensus 2014; Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, 2015.
 • CDC, Prevention Guide To Infection Prevention For Outpatients Setting: Minimum Expectations For Safe Care. http://www.cdc.gov/ hai/pdfs/guidelines/basic-infection-control-prevention-plan-2011. pdf, (Erişim Tarihi: 05/09/2018)
 • De Angelis, Cataldo MA, De Waure C. et al. Infection Control And Prevention Measures To Reduce The Spread Of Vancomycin- Resistant Enterococci İn Hospitalized Patients: A Systematic Review And Meta-Analysis. J Antimicrob Chemother 2014; 69:1185-92. [CrossRef]
 • Mank A, Van Der Lelie H. Is There Still An Indication For Nursing Patients with Prolonged Neutropenia in Protective İsolation? An Evidence-Based Nursing and Medical Study of 4 Years Experience for Nursing Patients with Neutropenia Without Isolation, European Journal of Oncology Nursing 2003:17-23.
 • Uysal N. Solunum Yetmezliği Olan Hastada İnfeksiyonların Önlenmesi. http://www.yogunbakimdergisi.org/managete/fu_folder/2007-01/ html/2007-7-1-120-122.html (Erişim Tarihi: 05/09/2018)

Palyatif Bakım Alan Kanser Hastalarında Enfeksiyon ve Yönetimi

Year 2018, Volume , Issue 4, 366 - 370, 01.12.2018

Abstract

Palyatif bakım alan kanser hastaları, immün sistemlerinin zayıflığına, hastane enfeksiyonlarına ve diğer nedenlere bağlı olarak enfeksiyona yatkındır. Bu nedenle hastalarda enfeksiyona bağlı mortalite hızı yüksektir. Enfeksiyonlardan hastaların korunmasında ve tedavisinde hemşirelere ve hekimlere çok önemli roller düşmektedir. Palyatif bakım alan kanser hastalarında görülen enfeksiyonlarla ilgili literatürün kısıtlı olduğu da dikkatimizi çekmiştir. Bu derleme makalenin yazılma amacı, alanda çalışan sağlık personelinin farkındalığını arttırmak ve literatütüre katkı sağlamaktır

References

 • Yajima R, Ise Y, Wako T, Katayama S, Kizu J. A Retrospective Study Of Risk Factors for Infection in Cancer Patients Receiving Specialist Palliative Care. J Nippon Med Sch 2013; 80:481-5.
 • Esper P, Kuebler KK. Palliative Practices From A–Z for the Bedside Clinician, In: Upchurch LA, Nelson JR, Pace JC. Infection, 2th Ed., Pittsburgh: Oncology Nursing Society, 2008, p.165-9.
 • Nagy-Agren S, Haley H. Management of Infections in Palliative Care Patients with Advanced Cancer. J Pain Symptom Manage 2002;24:64-70.
 • Nakagawa S, Toya Y, Okamoto Y, et al. Can antiinfective drugs improve the infection-related symptoms of patients with cancer during the terminal stages of their lives? J Palliat Med. 2010;13:535- 40. [CrossRef]
 • Rosenberg JH, Albrecht JS, Fromme EK, Noble BN, McGregor JC, Comer AC, et al. Antimicrobial Use for Symptom Management in Patients Receiving Hospice and Palliative Care: A Systematic Review. Journal of Palliative Medicine 2013;16:1568-74. [CrossRef]
 • Vitetta L, Kenner D, Sali, A. Bacterial Infections in Terminally Ill Hospice Patients. Journal of Pain and Symptom Management 2000;20: 326–34.
 • Altınbaş M, Hepşen S, İmamoğlu İ, Sarı E, Köse N, Karataş F ve ark. Kanser Hastalarının Ölüm Nedenleri ve Sağkalımı Etkileyen Faktörler. Sakaryamj 2015;5:5-9. [CrossRef]
 • Pautex S, Vayne-Bossert P, Jamme S. Anatomopathological Causes of Death in Patients with Advanced Cancer: Association with the Use of Anticoagulation and Antibiotics at the End of Life. Journal Of Palliative Medicine 2013; 16;669-74. [CrossRef]
 • Alıcı Ö, Akbaş E, Alıcı S. Kanser Hastalarında Fırsatçı Enfeksiyonlar. Türk Onkoloji Dergisi 2008; 23:153-62.
 • Tokgöz, O. Sepsis Tanım ve Patogenez. http://www.dicle.edu.tr/ Contents/df144a0e-c2a2-4175-966f-86e0f524d325.pdf (Erişim tarihi: 05/09/2018)
 • Bruera E, Higginson I, von Gunten CF, Morita T. Textbook of Palliative Medicine and Supportive Care, In: Navari RM, Green C, Haney ML, Roach NL. Infection in Palliative Care. Second Edition, CRP Press Taylor&Francis Group, 2015. pp. 789-2.
 • Hoşoğlu S. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri. http://www. dicle.edu.tr/Contents/a26254e6-3897-4b3f-9c8e-d9d035761063. pdf (Erişim tarihi: 05/09/2018)
 • Doğanay M, Ünal S, Çetinkaya Şardan Y. Hastane İnfeksiyonları. Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği, Bilimsel Tıp Yayınevi, 2013, Ankara.
 • Kurt H. Gündeş S, Geyik MF. Enfeksiyon Hastalıkları. Nobel Tıp Kitabevi, 2013, Ankara.
 • Taymaz, T. Yaşlı Hasta ve Atipik Prezentasyon. Akad Geriatri 2012;4:61-8.
 • Gündeş SG. İnfeksiyon Hastalıklarının, Bakteriyel ve Viral Etiyoloji Ayrımını Da İçeren Genel Karakteristik Özellikleri. ANKEM Derg 2013;27:161-4.
 • Kunt MM. Yaşlılık Döneminde Aciller, Türk Geriatri Derneği http:// www.turkgeriatri.org/halksagligi?id=10 (Access date: 11/10/2018)
 • Gökçe-Kutsal Y, Atlı T, Biberoğlu K, Aslan D. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hekimler İçin Yaşlı Sağlığı Tanı ve Tedavi Rehberi 2010, Ankara.
 • Canturan SY. Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği. Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, 2015.
 • Runge MS, Greganti MA. Çev.Ed. Ünal S, Demir M. Netter İç Hastalıkları, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, 2009.
 • Öztürk R. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Ülkemizde Antimikrobik Maddelere Direnç Sorunu, http://www.ctf.edu.tr/stek/pdfs/61/6101. pdf, (Erişim Tarihi: 05/09/2018)
 • Can G. Onkoloji Hemşireliğinde Kanıttan Uygulamaya, Konsensus 2014; Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, 2015.
 • CDC, Prevention Guide To Infection Prevention For Outpatients Setting: Minimum Expectations For Safe Care. http://www.cdc.gov/ hai/pdfs/guidelines/basic-infection-control-prevention-plan-2011. pdf, (Erişim Tarihi: 05/09/2018)
 • De Angelis, Cataldo MA, De Waure C. et al. Infection Control And Prevention Measures To Reduce The Spread Of Vancomycin- Resistant Enterococci İn Hospitalized Patients: A Systematic Review And Meta-Analysis. J Antimicrob Chemother 2014; 69:1185-92. [CrossRef]
 • Mank A, Van Der Lelie H. Is There Still An Indication For Nursing Patients with Prolonged Neutropenia in Protective İsolation? An Evidence-Based Nursing and Medical Study of 4 Years Experience for Nursing Patients with Neutropenia Without Isolation, European Journal of Oncology Nursing 2003:17-23.
 • Uysal N. Solunum Yetmezliği Olan Hastada İnfeksiyonların Önlenmesi. http://www.yogunbakimdergisi.org/managete/fu_folder/2007-01/ html/2007-7-1-120-122.html (Erişim Tarihi: 05/09/2018)

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Collection
Authors

Sevgisun KAPUCU This is me
Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye

Publication Date December 1, 2018
Application Date
Acceptance Date
Published in Issue Year 2018, Volume , Issue 4

Cite

EndNote %0 Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Palyatif Bakım Alan Kanser Hastalarında Enfeksiyon ve Yönetimi %A Sevgisun Kapucu %T Palyatif Bakım Alan Kanser Hastalarında Enfeksiyon ve Yönetimi %D 2018 %J Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 1309-470X-1309-5994 %V %N 4 %R %U