PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Gözünden Hekime Şiddet Nedenleri

Year 2018, Volume , Issue 4, 390 - 394, 01.12.2018

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı 1. ve 6. Sınıf tıp fakültesi öğrencilerinin gözünden hekime şiddet nedenlerini araştırmak, bu konudaki bilgi düzeylerini belirleyebilmek ve sağlıkta şiddet ile ilgili farkındalıklarını artırabilmektir.Gereç - Yöntem: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. ve 6. Sınıf öğrencilerinden çalışmaya katılmayı kabul eden 246 öğrenci alınmıştır. Hekime neden şiddet uygulanabileceği ile ilgili hazırlanan sorulardan oluşan anket uygulanmıştır. Veriler SPSS 22 prog ile değerlendirilmiştir.Bulgular: Çalışmaya toplam 246 öğrenci katılmıştır. Öğrencilere en yaygın şiddet sebeplerinin ne olduğu sorulduğunda, dönem 1 öğrencilerinin %26.8’i, dönem 6 öğrencilerinin %61.3’ü “Muayene olmak için hastanın çok bekletilmesi” cevabını vermiş ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir p

References

 • WHO. World Report on Violence and Health. Geneva (Switzerland) 2002; 1-21.
 • Saines JC. Violence and Aggression in A&E: Recom mendations for Action. Accid Emerg Nurs 1999;7: 8-12.
 • Cooper Cary L, Swanson N. 2001. Forthcoming Working paper: Workplace Violence in the Health Sector: State-of-Art.
 • Stathopoulou HG. Violence and aggression towards health care professionals. Health Sciences Journal 2007;2: 29-30.
 • ILO. Violence in health care. What nurse managers need to know. Nurs Manage 1997;28:38-41.
 • Aydın M. Isparta-Burdur sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve şiddet algısı. Türk Tabipleri Birliği Isparta-Burdur Tabip Odası Başkanlığı; 2008.
 • Winstanley S, Whittington R. Aggression towards health care staff in a UK general hospital: variation among professions and departments. J Clin Nurs 2004;13:3-10.
 • Volavka J. The neurobiology of violence: An update. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 1999;11:307-14. [CrossRef]
 • Davidson RJ, Putnam KM, Larson CL. Dysfunction in the neural circuitry of emotion regulation- a possible prelude to violence. Science 2000; 289: 591-94.
 • Sadock BJ, Sadock VA. Comprehensive textbook of psychiatry. Erişkin antisosyal davranışı, suç ve şiddet. Güneş Kitap Evi 4. Baskı; İstanbul: 2007, pp.150
 • Bandura A. Social learning theory. London, Routledge, General Learning Press 1977: 1-46.
 • CDC Workplace Safety and Health. Violence. Violence occupational hazards in hospitals. Department of Health and Human Services. Centers for Disease Control and Prevention National Institute for Occupational Safety and Health. NIOSH. Columbia, 2002: 101: 1-9.
 • Kowalenko T, Walters BL, Khare RK, Compton S. Michigan College of Emergency Physicians Workplace Violence Task Force Workplace violence: a survey of emergency physicians in the state of Michigan. Ann Emerg Med 2005;46:142-7. [CrossRef]
 • Findorff MJ, McGovern PM, Wall M, Gerberich S, Alexander B. Risk factors for work related violence in a health care organization. Inj Prev 2004; 10: 296-302. [CrossRef]
 • Adib SM, Al-Shatti AK, Kamal S, El-Gerges N, Al-Raqem M. Violence against nurses in healthcare facilities in Kuwait. Int J Nurs Stud 2002;39: 469-78.
 • Carmi-Iluz T, Peleg R, Freud T, Shvartzman P. Verbal and physical violence towards hospital- and community-based physicians in the Negev: an observational study. BMC Health Serv Res 2005; 5: 54. [CrossRef]
 • İlhan MN, Özkan S, Kurtcebe ZÖ, Aksakal FN. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Araştırma Görevlileri ve Intörn Doktorlarda Şiddete Maruziyet ve Şiddetle İlişkili Etmenler Toplum Hekimliği Bülteni 2009; 3:3-9.
 • Ayrancı Ü, Yenilmez Ç, Günay Y, Kaptanoğlu C. Çeşitli sağlık kurumlarında ve sağlık meslek gruplarında şiddete uğrama sıklığı. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002; 3: 147- 54.
 • Aydın N, Coşkun F, Balcı Ö, ve ark. Gaziantep üniversitesi tıp fakültesi araştırma görevlilerinin iş ortamına ilişkin değerlendirme ve beklentileri. Sendrom 2007; 19: 71-4.
 • Gökçe T, Dündar C. Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde çalışan hekim ve hemşirelerde şiddete maruziyet sıklığı ve kaygı düzeylerine etkisi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008;15:25-8.
 • Arnetz JE, Arnetz BB. Violence towards health care staff and possible effects on the quality of patient care. Soc Sci Med 2001; 52: 417-27.
 • Cooper CL, Swanson N. Workplace Violence in the Health Sector. State of The Art. University of Manchester Institute of Science and Technology and National Institute of Occupational Safety and Health United Kingdom and USA; 2004: p. 1- 80.
 • Ayranci U, Yenilmez C, Balci Y, Kaptanoğlu C. Identification of violence in Turkish health care settings. J Interpers Violence 2006;21:276-96. [CrossRef]
 • Ergör A, Kılıç B, Gürpınar E. Sağlık ocaklarında iş riskleri. Mesleki Sağlık Güvenlik Dergisi 2003; 16: 44-51.
 • Wang PX, Wang MZ, Hu GX, Wang ZM. Study on the relationship between workplace violence and work ability among health care profeionals in. Shangqiu City. Wei Sheng Yan Jiu 2006; 35: 472-4.
 • Boz B, Acar K, Ergin A, Erdur B, Kurtulus A, Turkcuer I, Ergin N. Violence toward health care workers in emergency departments in Denizli, Turkey. Adv Ther 2006;23: 364-9.
 • Hekimoğlu L, Tekiner AS, Ceyhun Peker C. Kamuya Ait Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ayaktan ve Yatan Hasta Memnuniyeti. Konuralp Tıp Dergisi 2015;7: 1-5.
 • Gülalp B, Karcioğlu O, Köseoğlu Z, Sarı A. Dangers faced by emergency staff: experience in urban centers in southern Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2009; 15: 239-42.
 • Elbek O, Adaş EB. Hekimler ve sağlık çalışanına yönelik şiddet. Türkiye Biyoetik Derneği Değişen Dünyada Biyoetik 2012 İstanbul, pp.163-71.
 • T.C. Başbakanlık Aile ve Araştırma Kurumu. Türkiye’de televizyon ve aile. Ankara: Bizim Büro Basımevi, 1995.

The Considerations of The 1St-Year and The 6Th-Year Medical Students At Inonu University On The Causes of Violence Against Medical Staff

Year 2018, Volume , Issue 4, 390 - 394, 01.12.2018

Abstract

Objectives: This study is aimed to investigate the considerations of the 1st-year and the 6th-year medical students at Inonu University on the causes of violence against doctors and medical staff , to determine their knowledge level of this issue and to raise their awareness with regards to violence within the health sector.Material-Method: A total of 246 1st-year and 6th-year medical students from Inonu University Medicine Faculty who agreed to participate this research were included into the study. A survey related to why the doctors were likely to get exposed to violence was conducted. The data analysis was performed with SPSS 22 software. Results: 246 medical students participated in the study. When the students were asked about the most common violence causes, 26.8% of the 1st-year and 61.3% of the 6th-year students responded “the patients’ being kept waiting for the medical examination”, and 28.8% of the 1st-year and 8.6% of the 6th-year students replied as “doctors’prescribing medications without examining the patients”, which were regarded statistically significant p

References

 • WHO. World Report on Violence and Health. Geneva (Switzerland) 2002; 1-21.
 • Saines JC. Violence and Aggression in A&E: Recom mendations for Action. Accid Emerg Nurs 1999;7: 8-12.
 • Cooper Cary L, Swanson N. 2001. Forthcoming Working paper: Workplace Violence in the Health Sector: State-of-Art.
 • Stathopoulou HG. Violence and aggression towards health care professionals. Health Sciences Journal 2007;2: 29-30.
 • ILO. Violence in health care. What nurse managers need to know. Nurs Manage 1997;28:38-41.
 • Aydın M. Isparta-Burdur sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve şiddet algısı. Türk Tabipleri Birliği Isparta-Burdur Tabip Odası Başkanlığı; 2008.
 • Winstanley S, Whittington R. Aggression towards health care staff in a UK general hospital: variation among professions and departments. J Clin Nurs 2004;13:3-10.
 • Volavka J. The neurobiology of violence: An update. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 1999;11:307-14. [CrossRef]
 • Davidson RJ, Putnam KM, Larson CL. Dysfunction in the neural circuitry of emotion regulation- a possible prelude to violence. Science 2000; 289: 591-94.
 • Sadock BJ, Sadock VA. Comprehensive textbook of psychiatry. Erişkin antisosyal davranışı, suç ve şiddet. Güneş Kitap Evi 4. Baskı; İstanbul: 2007, pp.150
 • Bandura A. Social learning theory. London, Routledge, General Learning Press 1977: 1-46.
 • CDC Workplace Safety and Health. Violence. Violence occupational hazards in hospitals. Department of Health and Human Services. Centers for Disease Control and Prevention National Institute for Occupational Safety and Health. NIOSH. Columbia, 2002: 101: 1-9.
 • Kowalenko T, Walters BL, Khare RK, Compton S. Michigan College of Emergency Physicians Workplace Violence Task Force Workplace violence: a survey of emergency physicians in the state of Michigan. Ann Emerg Med 2005;46:142-7. [CrossRef]
 • Findorff MJ, McGovern PM, Wall M, Gerberich S, Alexander B. Risk factors for work related violence in a health care organization. Inj Prev 2004; 10: 296-302. [CrossRef]
 • Adib SM, Al-Shatti AK, Kamal S, El-Gerges N, Al-Raqem M. Violence against nurses in healthcare facilities in Kuwait. Int J Nurs Stud 2002;39: 469-78.
 • Carmi-Iluz T, Peleg R, Freud T, Shvartzman P. Verbal and physical violence towards hospital- and community-based physicians in the Negev: an observational study. BMC Health Serv Res 2005; 5: 54. [CrossRef]
 • İlhan MN, Özkan S, Kurtcebe ZÖ, Aksakal FN. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Araştırma Görevlileri ve Intörn Doktorlarda Şiddete Maruziyet ve Şiddetle İlişkili Etmenler Toplum Hekimliği Bülteni 2009; 3:3-9.
 • Ayrancı Ü, Yenilmez Ç, Günay Y, Kaptanoğlu C. Çeşitli sağlık kurumlarında ve sağlık meslek gruplarında şiddete uğrama sıklığı. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002; 3: 147- 54.
 • Aydın N, Coşkun F, Balcı Ö, ve ark. Gaziantep üniversitesi tıp fakültesi araştırma görevlilerinin iş ortamına ilişkin değerlendirme ve beklentileri. Sendrom 2007; 19: 71-4.
 • Gökçe T, Dündar C. Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde çalışan hekim ve hemşirelerde şiddete maruziyet sıklığı ve kaygı düzeylerine etkisi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008;15:25-8.
 • Arnetz JE, Arnetz BB. Violence towards health care staff and possible effects on the quality of patient care. Soc Sci Med 2001; 52: 417-27.
 • Cooper CL, Swanson N. Workplace Violence in the Health Sector. State of The Art. University of Manchester Institute of Science and Technology and National Institute of Occupational Safety and Health United Kingdom and USA; 2004: p. 1- 80.
 • Ayranci U, Yenilmez C, Balci Y, Kaptanoğlu C. Identification of violence in Turkish health care settings. J Interpers Violence 2006;21:276-96. [CrossRef]
 • Ergör A, Kılıç B, Gürpınar E. Sağlık ocaklarında iş riskleri. Mesleki Sağlık Güvenlik Dergisi 2003; 16: 44-51.
 • Wang PX, Wang MZ, Hu GX, Wang ZM. Study on the relationship between workplace violence and work ability among health care profeionals in. Shangqiu City. Wei Sheng Yan Jiu 2006; 35: 472-4.
 • Boz B, Acar K, Ergin A, Erdur B, Kurtulus A, Turkcuer I, Ergin N. Violence toward health care workers in emergency departments in Denizli, Turkey. Adv Ther 2006;23: 364-9.
 • Hekimoğlu L, Tekiner AS, Ceyhun Peker C. Kamuya Ait Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ayaktan ve Yatan Hasta Memnuniyeti. Konuralp Tıp Dergisi 2015;7: 1-5.
 • Gülalp B, Karcioğlu O, Köseoğlu Z, Sarı A. Dangers faced by emergency staff: experience in urban centers in southern Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2009; 15: 239-42.
 • Elbek O, Adaş EB. Hekimler ve sağlık çalışanına yönelik şiddet. Türkiye Biyoetik Derneği Değişen Dünyada Biyoetik 2012 İstanbul, pp.163-71.
 • T.C. Başbakanlık Aile ve Araştırma Kurumu. Türkiye’de televizyon ve aile. Ankara: Bizim Büro Basımevi, 1995.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Burcu Kayhan TETİK This is me
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye


Harika Gözükara BAĞ This is me
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye


Nur PAKSOY This is me
Elbistan 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Kahramanmaraş, Türkiye


Cansu TURAL This is me
Fırat Aile Sağlığı Merkezi, Malatya, Türkiye


Işılay GEDİK This is me
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye


Serap SERTKAYA This is me
1 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Publication Date December 1, 2018
Application Date
Acceptance Date
Published in Issue Year 2018, Volume , Issue 4

Cite

EndNote %0 Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Gözünden Hekime Şiddet Nedenleri %A Burcu Kayhan Tetik , Harika Gözükara Bağ , Nur Paksoy , Cansu Tural , Işılay Gedik , Serap Sertkaya %T İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Gözünden Hekime Şiddet Nedenleri %D 2018 %J Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 1309-470X-1309-5994 %V %N 4 %R %U