BibTex RIS Cite

Conscious Pregnancy and Healthy Baby

Year 2018, Issue: 4, 438 - 444, 01.12.2018

Abstract

Objective: The aim of this study was to determine the effect of childbirth preparation courses on labor anxiety, labor process, stay of the baby with mother, and breastfeeding of the baby in early periods. Study Design: This study was of a semi-experimental type and included 166 pregnant mothers who accepted to participate in the study and 920 mothers who had given birth at Eskişehir State Hospital between April 2013 and September 2013. 55 mothers who accepted to participate in the course were classified as the study group while 111 mothers who did not accept to participate in the course were classified as the control group. The data were collected through data collection forms prepared by researchers. The analysis of the data was made via IBM SPSS, version 21.0. Results: 49.1% n=27 of the mothers who participated in the course and 23.4% n=26 of the mothers who did not participated in the course gave birth in 1-5 hours after being admitted to the hospital. The rates of normal birth and cesarean were similar in both groups p = 0.810 . However, the rate of breastfeeding in the first half hour after the birth was significantly higher in the experimental group than in the control group p

References

 • Kuğu N, Akyüz G. Gebelikte Ruhsal Durum. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001;23:61-4.
 • Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 9. Baskı. Ankara: Sistem Ofset Matbaacılık, 2009: 100-1.
 • Karaçam Z, Akyüz EÖ. Doğum Eyleminde Verilen Destekleyici Bakım ve Ebe/Hemşirenin Rolü: İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 2011;19:45-53.
 • Timur S, Hotun Şahin N. Kadınların Doğumda Sosyal Destek Tercihleri ve Deneyimleri. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2010;12:29-40.
 • Üstün M, Çapanoğlu R. Gebelik ve Sonrası Egzersizleri. İstanbul: Menteş Kitapevi, 2006.
 • Aydın M, Kaya Şenol D, Erdoğan S. Sezaryen İle Doğum Yapacak Kadınların Ameliyat Öncesi Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2014;5:54-8.
 • Babacan Gümüş A, Çevik N, Hataf Hyusni S, Biçen Ş, Keskin G, Tuna Malak A. Gebelikte Benlik Saygısı ve Beden İmajı İle İlişkili Özellikler: Characterıstıcs Associated With Self-Esteem and Body Image in Pregnancy. Anatol J Clin Investig 2011;5:7-14.
 • Çetin F, Güneş G, Karaoğlu L, Üstün Y. Turgut Özal Tıp Merkezinde Doğum Yapan Annelerin Doğum Öncesi Bakım Alma ve Emzirmeye Başlama Durumları ve Etkileyen Faktörler: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005;12:247-52.
 • Kutlu R, Çivi S, Marakoğlu K, Şahinli AS. Bir Çocuk ve Doğum Hastanesinde Doğan Bebeklerin Özellikleri, Kocatepe Tıp Dergisi 2008;9:58-62.
 • Şeker S, Sevil Ü. Doğuma Hazırlık Sınıflarının Annenin Doğum Sonu Fonksiyonel Durumuna ve Bebeğini Algılamasına Etkisi. Türkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dıs Nurs-Special Topics 2015;1:1-9.
 • İşbir GG, Serçekuş P, Çaker H. Doğuma Hazırlık Eğitiminin Doğum Deneyimi ve Doğum Memnuniyeti Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Türkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs- Special Topics 2015;1:10-5.
 • Beşer E, Ergin F. Aydın Merkezinde Doğum Öncesi Bakım ve Niteliği. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007;6:137-41.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK 2014:141-43.
 • Hawkins JW, Aber CS, Cannan A, Coppinger CM, Rafferty KO. Women’s Reported Self-Care Behaviors During Pregnancy. Health Care for Women International 1998;19:529–38. [CrossRef]
 • Şentürk Erenel A, Eroğlu K. Doğum Sonrası İlk Altı Ayda Ev Ziyareti Yoluyla Desteklenen Emzirme Eğitimi Modelinin Etkili Emzirme Davranışı Üzerine Etkisi. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005;2:43–54.
 • Prost, A, Colbourn, T, Seward, N, Azad, K, Coomarasamy, A, Capas, A, and et al. Women’s Groups Practicing Participatory Learning and Action to Improve Maternal and Newborn Health in Low-Resource Settings: A Systematic Review and Meta-Analysis. The Lancet 2013;381,1736–46. [CrossRef]
 • Stoll KH, Hall W. Childbirth Education and Obstetric Interventions Among Low-Risk Canadian Women: Is there a Connection? J Perinat Educ 2012;21:229-37. [CrossRef]
 • Fisher C, Hauck Y, Bayes S, Byrne J. Participant Experiences of Mindfulness-based Childbirth Education: A Qualitative Study. BMC Pregnancy Childbirth 2012;12:126. [CrossRef]
 • Quine L, Rutter DR, Gowen S. Women’s Satisfaction With the Quality of the Birth Experience: A Prospective Study of Social and Psychological Predictors. J Reprad Infant Psychol 1993;11:107-13. [CrossRef]

BILINÇLI GEBE, SAĞLIKLI BEBEK

Year 2018, Issue: 4, 438 - 444, 01.12.2018

Abstract

Amaç: Doğuma hazırlık kursunun, gebelerin doğum kaygısına, doğum sürecine ve doğum sonrası dönemde bebeğin anne yanında kalma ve erken dönemde emzirilmesine etkisini belirlemektir. Çalışma Planı: Yarı deneysel bir çalışmadır. Araştırma Eskişehir Devlet Hastanesi’nde Nisan ve Eylül 2013 tarihleri arasında doğum yapan 920 gebe arasından, çalışmaya katılmayı kabul eden 166 gebe ile yapılmıştır. Bu gebelerden doğuma hazırlık kursuna katılmayı kabul eden 55 kişi deney grubuna, kursa katılmayı kabul etmeyen 111 kişi ise kontrol grubuna dâhil edilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan “veri toplama formu” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS paket programı SPSS 21.0 kullanılmıştır. Bulgular: Kursa katılan grubun %49.1 n=27 ’inin, katılmayan grubun ise sadece %23.4 n=26 ’ünün doğum odasına yatış yapıldıktan sonra 1-5 saat içinde doğum eyleminin gerçekleştiği belirlendi. Her iki grupta da normal doğum ve sezeryan oranları benzerdi p=0.810 . Buna karşın doğumdan sonra bebeği ilk yarım saat içinde emzirme oranı deney grubunda kontrol grubuna oranla anlamlı derecede yüksek iken p

References

 • Kuğu N, Akyüz G. Gebelikte Ruhsal Durum. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001;23:61-4.
 • Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 9. Baskı. Ankara: Sistem Ofset Matbaacılık, 2009: 100-1.
 • Karaçam Z, Akyüz EÖ. Doğum Eyleminde Verilen Destekleyici Bakım ve Ebe/Hemşirenin Rolü: İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 2011;19:45-53.
 • Timur S, Hotun Şahin N. Kadınların Doğumda Sosyal Destek Tercihleri ve Deneyimleri. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2010;12:29-40.
 • Üstün M, Çapanoğlu R. Gebelik ve Sonrası Egzersizleri. İstanbul: Menteş Kitapevi, 2006.
 • Aydın M, Kaya Şenol D, Erdoğan S. Sezaryen İle Doğum Yapacak Kadınların Ameliyat Öncesi Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2014;5:54-8.
 • Babacan Gümüş A, Çevik N, Hataf Hyusni S, Biçen Ş, Keskin G, Tuna Malak A. Gebelikte Benlik Saygısı ve Beden İmajı İle İlişkili Özellikler: Characterıstıcs Associated With Self-Esteem and Body Image in Pregnancy. Anatol J Clin Investig 2011;5:7-14.
 • Çetin F, Güneş G, Karaoğlu L, Üstün Y. Turgut Özal Tıp Merkezinde Doğum Yapan Annelerin Doğum Öncesi Bakım Alma ve Emzirmeye Başlama Durumları ve Etkileyen Faktörler: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005;12:247-52.
 • Kutlu R, Çivi S, Marakoğlu K, Şahinli AS. Bir Çocuk ve Doğum Hastanesinde Doğan Bebeklerin Özellikleri, Kocatepe Tıp Dergisi 2008;9:58-62.
 • Şeker S, Sevil Ü. Doğuma Hazırlık Sınıflarının Annenin Doğum Sonu Fonksiyonel Durumuna ve Bebeğini Algılamasına Etkisi. Türkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dıs Nurs-Special Topics 2015;1:1-9.
 • İşbir GG, Serçekuş P, Çaker H. Doğuma Hazırlık Eğitiminin Doğum Deneyimi ve Doğum Memnuniyeti Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Türkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs- Special Topics 2015;1:10-5.
 • Beşer E, Ergin F. Aydın Merkezinde Doğum Öncesi Bakım ve Niteliği. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007;6:137-41.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK 2014:141-43.
 • Hawkins JW, Aber CS, Cannan A, Coppinger CM, Rafferty KO. Women’s Reported Self-Care Behaviors During Pregnancy. Health Care for Women International 1998;19:529–38. [CrossRef]
 • Şentürk Erenel A, Eroğlu K. Doğum Sonrası İlk Altı Ayda Ev Ziyareti Yoluyla Desteklenen Emzirme Eğitimi Modelinin Etkili Emzirme Davranışı Üzerine Etkisi. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005;2:43–54.
 • Prost, A, Colbourn, T, Seward, N, Azad, K, Coomarasamy, A, Capas, A, and et al. Women’s Groups Practicing Participatory Learning and Action to Improve Maternal and Newborn Health in Low-Resource Settings: A Systematic Review and Meta-Analysis. The Lancet 2013;381,1736–46. [CrossRef]
 • Stoll KH, Hall W. Childbirth Education and Obstetric Interventions Among Low-Risk Canadian Women: Is there a Connection? J Perinat Educ 2012;21:229-37. [CrossRef]
 • Fisher C, Hauck Y, Bayes S, Byrne J. Participant Experiences of Mindfulness-based Childbirth Education: A Qualitative Study. BMC Pregnancy Childbirth 2012;12:126. [CrossRef]
 • Quine L, Rutter DR, Gowen S. Women’s Satisfaction With the Quality of the Birth Experience: A Prospective Study of Social and Psychological Predictors. J Reprad Infant Psychol 1993;11:107-13. [CrossRef]
There are 19 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Research Article
Authors

Dilek Şayık

Hatice Süpür

Figen Yalçın

Ayfer Açıkgöz

Ahmet Musmul

Publication Date December 1, 2018
Published in Issue Year 2018Issue: 4

Cite

EndNote Şayık D, Süpür H, Yalçın F, Açıkgöz A, Musmul A (December 1, 2018) Conscious Pregnancy and Healthy Baby. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 438–444.