PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

A Rare Case In Childhood: Left Atrial Rhabdomyosarcoma

Year 2018, Volume , Issue 4, 462 - 464, 01.12.2018

Abstract

Primary cardiac tumors are very rare with malignant tumors generating approximately 20% of rhabdomyosarcomas. Symptoms change according to the localization of the mass. It is often diagnosed with transthoracic echocardiography or transeosophageal echocardiography. Due to high mortality rates of rhabdomyosarcomas, surgical excision is required for initiating the definitive diagnosis, the relief of acute symptoms and prolongation of survival time. Our patient was admitted with respiratory distress and pericardial effusion, and a mass was detected in the left atrium by echocardiography. Emergency surgery was performed to the patient, left atrial mass was removed and the definitive diagnosis was confirmed by histopathological examination

References

 • Collucci WS, Shoen FJ, Braunwald E. Primary tumors of the heart. In: Braunwald E, editor. Heart Disease. 5th ed. Philadelphia: WB Saunders Company; 1997. pp. 1464–77.
 • Castorino F, Masiello P, Quattrocchi E, Di Benedetto G. Primary Cardiac Rhabdomyosarcoma of the Left Atrium: An Unusual Presentation. Text Heart J 2000;27:206-8.
 • Burke AP, Cowan D, Virmani R. Primary sarcomas of the heart. Cancer 1992;69:387–95.
 • Okur FF, Uyar İS, Kocatürk H, Çolak MC. Primer kardiyak rabdomyosarkom: nadir görülen bir olgu. Anatol J Clin Investig 2011;5:57-9.
 • Chlumsky J, Hola D, Hlavacek K, Michal M, Svec A, Spatenka J, et al. Cardiac rhabdomyosarcoma. Exp Clin Cardiol 2001;6:114-7.
 • Dirican A, Kucukzeybek Y, Erten C, Somali I, Can A, Bayoglu IV, et al. Cardiac rhabdomyosarcoma of the left atrium. Contemp Oncol (Pozn) 2014;18:73-5. [CrossRef]

Çocukluk Çağında Nadir Görülen Bir Olgu: Sol Atriyal Rabdomyosarkom

Year 2018, Volume , Issue 4, 462 - 464, 01.12.2018

Abstract

Primer kardiyak tümörler çok nadirdir, kalbin primer kötü huylu tümörlerinin yaklaşık %20’sini rabdomyosarkomlar oluşturur. Kitlenin lokalizasyonuna göre semptomlar değişir. Teşhis sıklıkla transtorasik ekokardiyografi veya transözefagial ekokardiyografi ile konur. Rabdomyosarkomların mortalitesi çok yüksek olduğundan, kesin teşhisin konulabilmesi, akut semptomların giderilebilmesi ve hayatta kalım süresinin uzatılabilmesi için cerrahi olarak çıkarılması öngörülmektedir. Solunum sıkıntısı ve plevral efüzyon ile gelen ve yapılan ekokardiyografide sol atriyal kitle saptanan olgu acil olarak açık kalp ameliyatına alındı, sol atriyal kitle çıkarıldı ve kesin teşhis histopatolojik inceleme sonucu konulabildi

References

 • Collucci WS, Shoen FJ, Braunwald E. Primary tumors of the heart. In: Braunwald E, editor. Heart Disease. 5th ed. Philadelphia: WB Saunders Company; 1997. pp. 1464–77.
 • Castorino F, Masiello P, Quattrocchi E, Di Benedetto G. Primary Cardiac Rhabdomyosarcoma of the Left Atrium: An Unusual Presentation. Text Heart J 2000;27:206-8.
 • Burke AP, Cowan D, Virmani R. Primary sarcomas of the heart. Cancer 1992;69:387–95.
 • Okur FF, Uyar İS, Kocatürk H, Çolak MC. Primer kardiyak rabdomyosarkom: nadir görülen bir olgu. Anatol J Clin Investig 2011;5:57-9.
 • Chlumsky J, Hola D, Hlavacek K, Michal M, Svec A, Spatenka J, et al. Cardiac rhabdomyosarcoma. Exp Clin Cardiol 2001;6:114-7.
 • Dirican A, Kucukzeybek Y, Erten C, Somali I, Can A, Bayoglu IV, et al. Cardiac rhabdomyosarcoma of the left atrium. Contemp Oncol (Pozn) 2014;18:73-5. [CrossRef]

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Case Report
Authors

Derya Aydın ŞAHİN This is me
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Gaziantep, Türkiy


Osman BAŞPINAR This is me
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Gaziantep, Türkiy


Gökhan GÖKASLAN This is me
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye


Mehmet KERVANCIOĞLU This is me
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Gaziantep, Türkiy

Publication Date December 1, 2018
Application Date
Acceptance Date
Published in Issue Year 2018, Volume , Issue 4

Cite

EndNote %0 Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Çocukluk Çağında Nadir Görülen Bir Olgu: Sol Atriyal Rabdomyosarkom %A Derya Aydın Şahin , Osman Başpınar , Gökhan Gökaslan , Mehmet Kervancıoğlu %T Çocukluk Çağında Nadir Görülen Bir Olgu: Sol Atriyal Rabdomyosarkom %D 2018 %J Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 1309-470X-1309-5994 %V %N 4 %R %U