Research Article
BibTex RIS Cite

Evaluation of The Knowledge and Attitudes About Hypospadias of The Parents of Children Diagnosed With Hypospadias: A Qualitative Study

Year 2024, Volume: 15 Issue: 1, 97 - 105, 31.01.2024
https://doi.org/10.31067/acusaglik.1262732

Abstract

Purpose: The purpose of the study to determine the knowledge and attitudes of the parents of children diagnosed with hypospadias.
Methods: This descriptive study conducted on the families of children diagnosed with hypospadias and discharged from a pediatric surgery clinic in a state hospital in Istanbul between April 2018 and December 2018. Data collected with parent information form, type recorder, semi-structured interview. Content analysis was used to evaluate the qualitative data. Research results are reported according to the COREQ Checklist.
Results: After analyzing the interviews of the participants, eight themes have been created: “Inaccuracy of information about hypospadias”, “The fact that the information is not clear and understandable by the family”, “Anxiety about the surgery and the prognosis of the disease in the pre-operative period”, “Fears about the process and after the surgery”, “Positive emotions after surgery", "Negative emotions after surgery", "Supporting post-operative care", "Importance of cosmetic appearance",
Conclusion: It was found that the parents did not have enough information about hypospadias and the postoperative process adversely affected the attitudes of the parents towards the disease.

References

 • 1. Demirer Z and Kibar Y. Hipospadiasın Tanım ve Sınıflandırması, Klinik Belirtiler ve Birlikte Olan Durumlar. Türk Üroloji Seminerleri. 2011; 2:181-184.
 • 2. Kalfa N, Sultan C and Baskin LS. Hypospadias: etiology and current research. Urol Clin North Am. 2010; 37:159-166, doi:10.1016/j.ucl.2010.03.010
 • 3. Özgör F, Sarılar Ö, Berberoğlu AY et al. Distal Hipospadias Cerrahisinin Devlet Hastanesinde Uygulanabilirliği: 48 Vakanın Geriye Dönük Analizi. Haseki Tıp Bülteni. 2014; 52(3), 195-198.
 • 4. Başaklar C. Hipospadias. Bebek ve Çocukların Cerrahi ve Ürolojik Hastalıkları. Ankara: Palme Yayıncılık; 2006.
 • 5. Karakan T, Bağcıoğlu M and Germiyanoğlu C. Hipospadias Tarihçesi. Türk Üroloji Seminerleri. 2011; 2: 162-169.
 • 6. Tsiligiri M. Nursing Care and Parents Contribution in the Care of their Childern with Hypospadias. International Journal of Caring Sciences. 2010; 3(3): 106-109.
 • 7. Dönmez YC and Özbayır T. Kaliteli Perioperatif Hemşirelik Bakım Skalası’nın Türk Hemşire ve Hastaları İçin Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2008; 24(2): 1-25.
 • 8. Türk Dil Kurumu. Tutum nedir? https://sozluk.gov.tr/ Erişim tarihi: 02.03.2023
 • 9. Kumcağız H, Özenoğlu A, Aydın Avcı İ et al. Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda bunaltı düzeyleri ve stresle başetme. Cumhuriyet Tıp Dergisi. 2009; 31:122-129.
 • 10. Akgün Şahin Z. Tip 2 Diyabetli Hastaların, Hastalığa Karşı Tutumu ve Problem Alanları Arasındaki İlişki. ODÜ Tıp Dergisi/ODU Journal of Medicine. 2015; 2(3): 134-138.
 • 11. Kesgin Toka C. Akut Hastalıklı Çocuklarda Ebeveynlerin Sorunları ve Etkili Faktörlerin Değerlendirilmesi. İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek lisans tezi. İstanbul; 2012.
 • 12. Sümer N, Gündoğdu Aktürk E and Helvacı E. Anne-Baba Tutum ve Davranışlarının Psikolojik Etkileri: Türkiye’de Yapılan Çalışmalara Toplu Bakış.Türk Psikoloji Yazıları. 2010; 13 (25): 42-59.
 • 13. Erdoğan S. Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Uygulama ve Kritik. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi; 2014.
 • 14. Karavelioğlu A. Çocuklarda Distal Hipospadias Cerrahisi: Deneyimlerimiz. Kocatepe Tıp Dergisi. 2013; 14(2): 83-88.
 • 15. Özgör F, Sarılar Ö, Berberoğlu AY et al. Distal Hipospadias Cerrahisinin Devlet Hastanesinde Uygulanabilirliği: 48 Vakanın Geriye Dönük Analizi.Haseki Tıp Bülteni. 2014; 52.
 • 16. Bolsoy N and Sevil Ü. Sağlık-Hastalık ve Kültür Etkileşimi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2010; 9(3): 78-87.
 • 17. Karaman Özlü Z, Kılıç M and Yayla A. Cerrahi Aydınlatılmış Onam Hakkında Hastaların Bilgi Düzeyinin İncelenmesi.Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. 2015; 2(3): 318-328.
 • 18. İncesu E. Konya Seydişehir Devlet Hastanesinde yatan hastaların bilgilendirilme ve aydınlatılmış onam alma süreçlerinin değerlendirilmesi. Adli Bilimler Dergisi. 2014; 13(1): 16-27.
 • 19. Gürol A and Binici Y. Günübirlik cerrahi geçirecek çocukların annelerinin anksiyete düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi. 2017; 7(1): 29-38.
 • 20. Andsoy I and Alsawi M. Cerrahi girişim uygulanacak çocukların babalarının ameliyat hakkında bilgi ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi. Journal of Contemporary Medicine. 2018; 8(3), 264-270.
 • 21. Karaca Çiftçi E, Aydın D and Karataş H. Cerrahi Girişim Uygulanacak Çocukların Ebeveynlerinin Endişe Nedenleri ve Anksiyete Durumlarının Belirlenmesi. Journal Pediatric Research. 2016; 3(1): 23-29.
 • 22. Karaman Turan N. Cerrahi girişim uygulanan adölesanlar ile anne/ babalarının anksiyete düzeyleri arasındaki ilişki ve anksiyete nedenlerinin incelenmesi. Türkiye Klinikleri Journal Medicine Science. 2012; 32(2): 308-315.
 • 23. Karadağ Arlı Ş. Cerrahi Kliniklerde Yatan Hastaların Ameliyat Öncesi Bilgi Düzeylerinin ve Neler Hissettiklerinin Değerlendirilmesi. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; 2(1): 14-22.
 • 24. Mutlu B and Savaşer S. Çocuğu Ameliyat Sonrası Yoğun Bakımda Olan Ebeveynlerde Stres Nedenleri ve Azaltma Girişimleri. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 2007; 15(60): 179-182.
 • 25. Beyazıt U, Taşçıoğlu G and Bütün Ayhan A. Hastanede tedavi gören çocukların ebeveynlerinde bakım verme yükünün incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2017; 1(1): 10-19.
 • 26. Pfeil M, Kulkarni M, Parr J et al. Hypospadias repair: The Nursing Contrubition. International Journal of Urology Nursing. 2012; 6:(3): 152-158.
 • 27. Dal Ü, Bulut H and Demir S. Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar. Bakırköy Tıp Dergisi. 2012; 8(1): 34-40.
 • 28. Thiry S, Saussez T, Dormeus S et al. Long-Term Functional, Cosmetic and Sexual Outcomes of Hypospadias Correction Performed in Childhood. Urologia Internationalis. 2015; 95: 137–141.
 • 29. Liu Mona MY, Holland Andrew JA and Cass Danny T. Assessment of Postoperative Outcomes of Hypospadias Repair with Validated Questionnaires. Journal of Pediatric Surgery. 2015; 50(12): 2071-2074. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2015.08.047
 • 30. Rynja SP, Jong TP, Bosch JL et al. Functional, Coxmetic and Psychosexual Results İn Adult Men Who Underwent Hypospadias Correction İn Childhood. Journal of Pediatric Urology. 2011; 7(5): 504-515. doi: 10.1016/j.jpurol.2011.02.008
Year 2024, Volume: 15 Issue: 1, 97 - 105, 31.01.2024
https://doi.org/10.31067/acusaglik.1262732

Abstract

References

 • 1. Demirer Z and Kibar Y. Hipospadiasın Tanım ve Sınıflandırması, Klinik Belirtiler ve Birlikte Olan Durumlar. Türk Üroloji Seminerleri. 2011; 2:181-184.
 • 2. Kalfa N, Sultan C and Baskin LS. Hypospadias: etiology and current research. Urol Clin North Am. 2010; 37:159-166, doi:10.1016/j.ucl.2010.03.010
 • 3. Özgör F, Sarılar Ö, Berberoğlu AY et al. Distal Hipospadias Cerrahisinin Devlet Hastanesinde Uygulanabilirliği: 48 Vakanın Geriye Dönük Analizi. Haseki Tıp Bülteni. 2014; 52(3), 195-198.
 • 4. Başaklar C. Hipospadias. Bebek ve Çocukların Cerrahi ve Ürolojik Hastalıkları. Ankara: Palme Yayıncılık; 2006.
 • 5. Karakan T, Bağcıoğlu M and Germiyanoğlu C. Hipospadias Tarihçesi. Türk Üroloji Seminerleri. 2011; 2: 162-169.
 • 6. Tsiligiri M. Nursing Care and Parents Contribution in the Care of their Childern with Hypospadias. International Journal of Caring Sciences. 2010; 3(3): 106-109.
 • 7. Dönmez YC and Özbayır T. Kaliteli Perioperatif Hemşirelik Bakım Skalası’nın Türk Hemşire ve Hastaları İçin Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2008; 24(2): 1-25.
 • 8. Türk Dil Kurumu. Tutum nedir? https://sozluk.gov.tr/ Erişim tarihi: 02.03.2023
 • 9. Kumcağız H, Özenoğlu A, Aydın Avcı İ et al. Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda bunaltı düzeyleri ve stresle başetme. Cumhuriyet Tıp Dergisi. 2009; 31:122-129.
 • 10. Akgün Şahin Z. Tip 2 Diyabetli Hastaların, Hastalığa Karşı Tutumu ve Problem Alanları Arasındaki İlişki. ODÜ Tıp Dergisi/ODU Journal of Medicine. 2015; 2(3): 134-138.
 • 11. Kesgin Toka C. Akut Hastalıklı Çocuklarda Ebeveynlerin Sorunları ve Etkili Faktörlerin Değerlendirilmesi. İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek lisans tezi. İstanbul; 2012.
 • 12. Sümer N, Gündoğdu Aktürk E and Helvacı E. Anne-Baba Tutum ve Davranışlarının Psikolojik Etkileri: Türkiye’de Yapılan Çalışmalara Toplu Bakış.Türk Psikoloji Yazıları. 2010; 13 (25): 42-59.
 • 13. Erdoğan S. Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Uygulama ve Kritik. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi; 2014.
 • 14. Karavelioğlu A. Çocuklarda Distal Hipospadias Cerrahisi: Deneyimlerimiz. Kocatepe Tıp Dergisi. 2013; 14(2): 83-88.
 • 15. Özgör F, Sarılar Ö, Berberoğlu AY et al. Distal Hipospadias Cerrahisinin Devlet Hastanesinde Uygulanabilirliği: 48 Vakanın Geriye Dönük Analizi.Haseki Tıp Bülteni. 2014; 52.
 • 16. Bolsoy N and Sevil Ü. Sağlık-Hastalık ve Kültür Etkileşimi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2010; 9(3): 78-87.
 • 17. Karaman Özlü Z, Kılıç M and Yayla A. Cerrahi Aydınlatılmış Onam Hakkında Hastaların Bilgi Düzeyinin İncelenmesi.Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. 2015; 2(3): 318-328.
 • 18. İncesu E. Konya Seydişehir Devlet Hastanesinde yatan hastaların bilgilendirilme ve aydınlatılmış onam alma süreçlerinin değerlendirilmesi. Adli Bilimler Dergisi. 2014; 13(1): 16-27.
 • 19. Gürol A and Binici Y. Günübirlik cerrahi geçirecek çocukların annelerinin anksiyete düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi. 2017; 7(1): 29-38.
 • 20. Andsoy I and Alsawi M. Cerrahi girişim uygulanacak çocukların babalarının ameliyat hakkında bilgi ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi. Journal of Contemporary Medicine. 2018; 8(3), 264-270.
 • 21. Karaca Çiftçi E, Aydın D and Karataş H. Cerrahi Girişim Uygulanacak Çocukların Ebeveynlerinin Endişe Nedenleri ve Anksiyete Durumlarının Belirlenmesi. Journal Pediatric Research. 2016; 3(1): 23-29.
 • 22. Karaman Turan N. Cerrahi girişim uygulanan adölesanlar ile anne/ babalarının anksiyete düzeyleri arasındaki ilişki ve anksiyete nedenlerinin incelenmesi. Türkiye Klinikleri Journal Medicine Science. 2012; 32(2): 308-315.
 • 23. Karadağ Arlı Ş. Cerrahi Kliniklerde Yatan Hastaların Ameliyat Öncesi Bilgi Düzeylerinin ve Neler Hissettiklerinin Değerlendirilmesi. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; 2(1): 14-22.
 • 24. Mutlu B and Savaşer S. Çocuğu Ameliyat Sonrası Yoğun Bakımda Olan Ebeveynlerde Stres Nedenleri ve Azaltma Girişimleri. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 2007; 15(60): 179-182.
 • 25. Beyazıt U, Taşçıoğlu G and Bütün Ayhan A. Hastanede tedavi gören çocukların ebeveynlerinde bakım verme yükünün incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2017; 1(1): 10-19.
 • 26. Pfeil M, Kulkarni M, Parr J et al. Hypospadias repair: The Nursing Contrubition. International Journal of Urology Nursing. 2012; 6:(3): 152-158.
 • 27. Dal Ü, Bulut H and Demir S. Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar. Bakırköy Tıp Dergisi. 2012; 8(1): 34-40.
 • 28. Thiry S, Saussez T, Dormeus S et al. Long-Term Functional, Cosmetic and Sexual Outcomes of Hypospadias Correction Performed in Childhood. Urologia Internationalis. 2015; 95: 137–141.
 • 29. Liu Mona MY, Holland Andrew JA and Cass Danny T. Assessment of Postoperative Outcomes of Hypospadias Repair with Validated Questionnaires. Journal of Pediatric Surgery. 2015; 50(12): 2071-2074. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2015.08.047
 • 30. Rynja SP, Jong TP, Bosch JL et al. Functional, Coxmetic and Psychosexual Results İn Adult Men Who Underwent Hypospadias Correction İn Childhood. Journal of Pediatric Urology. 2011; 7(5): 504-515. doi: 10.1016/j.jpurol.2011.02.008

Details

Primary Language English
Subjects Health Care Administration
Journal Section Research Articles
Authors

Kadriye TEK 0000-0002-1576-4682

Çağrı ÇÖVENER ÖZÇELİK 0000-0002-7912-4553

Publication Date January 31, 2024
Submission Date March 10, 2023
Published in Issue Year 2024Volume: 15 Issue: 1

Cite

EndNote TEK K, ÇÖVENER ÖZÇELİK Ç (January 1, 2024) Evaluation of The Knowledge and Attitudes About Hypospadias of The Parents of Children Diagnosed With Hypospadias: A Qualitative Study. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 15 1 97–105.