PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

The Determination of User Satisfaction and Accessibility of The Central Physician Appointment System

Year 2018, Volume , Issue 4, 401 - 409, 01.12.2018

Abstract

This study aims to determine the degree of satisfaction and accessibility with MHRS applications. In line with legal permissions, a comprehensive questionnaire survey was conducted with outpatients who visited a state hospital in Giresun for checkup or examination and the findings were analyzed using the SPSS 20.0 software. The sample size of the study was 500. A questionnaire form prepared by the researchers in accordance with the literature was used as the data collection tool. The data were collected face-to-face by 5 interviewers who had been trained on survey techniques and communication skills. According to the findings; the average age of the patients participating in the study was 26.7 ± 8.2. 62.8% of the participants were female. When the marital status was examined; 53.8% of them were single. In terms of the education level of the participants, it was observed that 46.07% were college or university graduates. 53.01% of the respondents answered the ‘How do you access the MHRS application?’ question “Using Alo 182 telephone line”. MHRS.gov.tr website was the second with 29.71%. This could be due to the inability to access smart phones or Internet because of the income of participants or the geography where they live. Moreover, many villages and towns do not have access to the Internet due to the rugged terrain of Giresun province and phone services are disrupted due to heavy winds and rainfall in the area. Moreover, the vast majority of participants using MHRS found the system to be of high quality

References

 • Nakas D. Sağlık İçin Yeni Bir Kavram: E-Sağlık Okuryazarlığı. Ankara: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İbn-İ Sina Poster Günü, 2015: 1-25.
 • Terlemez B, Şahin D, Dilek F. Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezindeki Tıbbi Sekreterler ve İdari Personelin Bilgi ve Arşiv Sistemleri Hakkındaki Düşünceleri. Electronic Journal of Vocational Colleges Burokon Özel Sayısı 2014;1:364- 78.
 • Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi Eylem Planı, https://sbu.saglik.gov.tr/ Ekutuphane/kitaplar/biyoistatistik(16).pdf, Erişim Tarihi: 03.10.2018
 • Ay F. Elektronik Hasta Kayıtları ve Etik Sorunlar. İş Ahlakı Dergisi 2009;2: 67-74.
 • Ömürbek N, Altın F.G. Sağlık Bilişim Sistemlerinin Uygulanmasına İlişkin Bir Araştırma: İzmir Örneği. Sdü Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 2009; 19: 211-32.
 • E-sağlık, www.e-saglik.gov.tr, Erişim Tarihi: 03.06.2017
 • Chen C. Factors Affecting Physicians’ Use of Medical Informatic System. University of South Carolina Department of Health Services Policy and Management Doctorate of Philosophy Thesis, U.S.A, 2006.
 • Akpınar N., Köse İ., Doğan S., Ozcam A. Sağlıkta E-Dönüşüm. Ankara: Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yayınları, 2007: 14- 5.
 • MHRS’nin Tarihçesi, Sağlık Tesisleri Daire Başkanlığı, https://www. hastanerandevu.gov.tr/Vatandas/hakkimizda.xhtml, Erişim Tarihi: 03.10.2018.
 • Kerman G. Mhrs’ye Bakış. Merkezi Hekim Randevu Sistemi Dergisi 2014;1: 233-46.
 • Tartan H. Teknik Açıdan Merkezi Hekim Randevu Sistemi. Merkezi Hekim Randevu Sistemi Dergisi 2014; 1: 18-9.
 • Merkezi Hekim Randevu Sistemi, Hakkımızda, https://www.mhrs. gov.tr/Vatandas/hakkimizda. xhtml, Erişim Tarihi: 03.10.2018.
 • Tarcan M, Hikmet N, Tarcan G, Top M. , Sapaz, B., An Investigation on Implementation of Central Physician Appointment System (CHAS) in Turkey. New York: Annual Meeting of the Northeast Decision Sciences Institute, 2013: 1016-29. https://img1.wsimg. com/blobby/go/b9387c06-e09f-4bd2-8ad3-f01bb9ae4e0d/ downloads/1btskgqem_401422.pdf
 • Sağlık Bakanlığı 2016 Faaliyet Raporu, https://dosyasb.saglik.gov.tr/ Eklenti/7585,raporpdf.pdf?0, Erişim Tarihi: 15.10.2018.
 • Yıldızbaşı E., Öztaş D., Sanisoğlu Y., Fırat H., Yalçın N., Dağ Şeker E., ve ark. Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Merkezi Hekim Randevu Sistemini Kullanan Hastaların Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülmesi. Ankara Medical Journal 2016; 16: 298. [CrossRef]
 • Akgül N., Palteki T., Şimşek E.E., Bayram M., Erkan I., Ulutin H.C. Bir Grup Kamu Hastanesine Ait Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Şikâyet Başvurularının İncelenmesi. Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences 2016; 1: 4. [CrossRef]
 • Tüfekci N., Asığbulmuş H. The Factors that Effective in the Choice of Hospital and Patient Satisfaction: The Sample of Isparta. Journal of Current Researches on Health Sector 2016; 6: 84.
 • Cao W., Wan Y., Tu H., Shang F., Liu D., Tan Z., Sun C., Ye Q., Xu Y. A Web-Based Appointment System to Reduce Waiting for Outpatients: A Retrospective Study. BMC Health Services Research 2011; 11: 318. [CrossRef]
 • Zhang M, Zhang C., Sun Q., Cai Q., Yang H., Zhang Y. Questionnaire Survey About Use of An Online Appointment Booking System in One Large Tertiary Public Hospital Outpatient Service Center in China. BMC Medical Informatics and Decision Making 2014; 14:49. [CrossRef]

MERKEZİ HEKİM RANDEVU SİSTEMİ MHRS UYGULAMALARINA YÖNELİK MEMNUNİYET VE ERİŞİLEBİLİRLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

Year 2018, Volume , Issue 4, 401 - 409, 01.12.2018

Abstract

Bu çalışma; MHRS uygulamalarının memnuniyet ve erişilebilirlik derecesini belirlemeyi amaçlamaktadır. Yasal izinler çerçevesinde Giresun’daki bir devlet hastanesine kontrol veya muayene olmak için gelen ayakta hastalara kapsamlı anket soruları yöneltilmiş ve elde edilen bulgular SPSS 20.0 programı ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın örneklem büyüklüğü 2015 yılında ayakta hasta sayısı üzerinden hesaplanmış olup, %5 hata payı ve %95 güven aralığında 384 olarak hesaplanmıştır. Çalışmaya katılan örneklem sayısı ise 500’dür. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından literatür bilgisi doğrultusunda oluşturulan Anket Formu kullanılmıştır. Veri toplanması, önceden anket yapım teknikleri ve iletişim kurma konularında eğitim verilmiş 5 anketör vasıtasıyla yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel testlerin anlamlılık düzeyi için p

References

 • Nakas D. Sağlık İçin Yeni Bir Kavram: E-Sağlık Okuryazarlığı. Ankara: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İbn-İ Sina Poster Günü, 2015: 1-25.
 • Terlemez B, Şahin D, Dilek F. Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezindeki Tıbbi Sekreterler ve İdari Personelin Bilgi ve Arşiv Sistemleri Hakkındaki Düşünceleri. Electronic Journal of Vocational Colleges Burokon Özel Sayısı 2014;1:364- 78.
 • Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi Eylem Planı, https://sbu.saglik.gov.tr/ Ekutuphane/kitaplar/biyoistatistik(16).pdf, Erişim Tarihi: 03.10.2018
 • Ay F. Elektronik Hasta Kayıtları ve Etik Sorunlar. İş Ahlakı Dergisi 2009;2: 67-74.
 • Ömürbek N, Altın F.G. Sağlık Bilişim Sistemlerinin Uygulanmasına İlişkin Bir Araştırma: İzmir Örneği. Sdü Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 2009; 19: 211-32.
 • E-sağlık, www.e-saglik.gov.tr, Erişim Tarihi: 03.06.2017
 • Chen C. Factors Affecting Physicians’ Use of Medical Informatic System. University of South Carolina Department of Health Services Policy and Management Doctorate of Philosophy Thesis, U.S.A, 2006.
 • Akpınar N., Köse İ., Doğan S., Ozcam A. Sağlıkta E-Dönüşüm. Ankara: Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yayınları, 2007: 14- 5.
 • MHRS’nin Tarihçesi, Sağlık Tesisleri Daire Başkanlığı, https://www. hastanerandevu.gov.tr/Vatandas/hakkimizda.xhtml, Erişim Tarihi: 03.10.2018.
 • Kerman G. Mhrs’ye Bakış. Merkezi Hekim Randevu Sistemi Dergisi 2014;1: 233-46.
 • Tartan H. Teknik Açıdan Merkezi Hekim Randevu Sistemi. Merkezi Hekim Randevu Sistemi Dergisi 2014; 1: 18-9.
 • Merkezi Hekim Randevu Sistemi, Hakkımızda, https://www.mhrs. gov.tr/Vatandas/hakkimizda. xhtml, Erişim Tarihi: 03.10.2018.
 • Tarcan M, Hikmet N, Tarcan G, Top M. , Sapaz, B., An Investigation on Implementation of Central Physician Appointment System (CHAS) in Turkey. New York: Annual Meeting of the Northeast Decision Sciences Institute, 2013: 1016-29. https://img1.wsimg. com/blobby/go/b9387c06-e09f-4bd2-8ad3-f01bb9ae4e0d/ downloads/1btskgqem_401422.pdf
 • Sağlık Bakanlığı 2016 Faaliyet Raporu, https://dosyasb.saglik.gov.tr/ Eklenti/7585,raporpdf.pdf?0, Erişim Tarihi: 15.10.2018.
 • Yıldızbaşı E., Öztaş D., Sanisoğlu Y., Fırat H., Yalçın N., Dağ Şeker E., ve ark. Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Merkezi Hekim Randevu Sistemini Kullanan Hastaların Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülmesi. Ankara Medical Journal 2016; 16: 298. [CrossRef]
 • Akgül N., Palteki T., Şimşek E.E., Bayram M., Erkan I., Ulutin H.C. Bir Grup Kamu Hastanesine Ait Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Şikâyet Başvurularının İncelenmesi. Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences 2016; 1: 4. [CrossRef]
 • Tüfekci N., Asığbulmuş H. The Factors that Effective in the Choice of Hospital and Patient Satisfaction: The Sample of Isparta. Journal of Current Researches on Health Sector 2016; 6: 84.
 • Cao W., Wan Y., Tu H., Shang F., Liu D., Tan Z., Sun C., Ye Q., Xu Y. A Web-Based Appointment System to Reduce Waiting for Outpatients: A Retrospective Study. BMC Health Services Research 2011; 11: 318. [CrossRef]
 • Zhang M, Zhang C., Sun Q., Cai Q., Yang H., Zhang Y. Questionnaire Survey About Use of An Online Appointment Booking System in One Large Tertiary Public Hospital Outpatient Service Center in China. BMC Medical Informatics and Decision Making 2014; 14:49. [CrossRef]

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Arzu KURŞUN This is me
Giresun Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programı, Giresun, Türkiye


Esra Gökçen KAYGISIZ This is me
Giresun Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Giresun, Türkiye

Publication Date December 1, 2018
Application Date
Acceptance Date
Published in Issue Year 2018, Volume , Issue 4

Cite

EndNote %0 Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi MERKEZİ HEKİM RANDEVU SİSTEMİ MHRS UYGULAMALARINA YÖNELİK MEMNUNİYET VE ERİŞİLEBİLİRLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ %A Arzu Kurşun , Esra Gökçen Kaygısız %T MERKEZİ HEKİM RANDEVU SİSTEMİ MHRS UYGULAMALARINA YÖNELİK MEMNUNİYET VE ERİŞİLEBİLİRLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ %D 2018 %J Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 1309-470X-1309-5994 %V %N 4 %R %U