Issue: 2, 6/1/19

Year: 2019

Collection

1. Hemşirelik Araştırma Tarihi

5. Konjenital Skolyoz Tanı ve Tedavisi

Research Article

17. Transvaginal Specimen Extraction In Minimally Invasive Colorectal Resections: Initial Experience of a Tertiary Referral Hospital

24. Nöroşirurji Yoğun Bakım Ünitesinde Ateş Kontrolünde Uygulanan Hemşirelik Girişimleri

25. Huzurevinde Kalan Yaşlıların Yaşam Kalitesi: Özürlülük ve İlaç Kullanımının Etkisi?

26. Görme Engelli Öğrencilerde Öz Bakım Geliştirme Programının Etkinliği

27. The Correlation Between Serum Adiponectin Levels and Proinflammatory Cytokines" Levels, Apache-Ii Scores and Mortality In Patients With Intra-Abdominal Sepsis

Case Report

28. Mitral Kapak Replasmanı ve Hipoalbüminemisi Olan Hastada Akciğerin Hayalet Tümörü

31. AMPUTASYON ENDIKASYONU OLAN İSKEMIK ÜLSERLI AYAĞIN PALYATIF BAKIM SONUCU İYILEŞMESI: OLGU SUNUMU

36. Özofajektomi Sonrası Pulmoner Komplikasyon Gelişen Olgular ve Tedavi Yaklaşımları

37. Belirgin Hiperbilirübinemi ile Başvuran Otoimmün Hepatitli Çocuk Hasta

Correction