Issue: 1, 3/1/19

Year: 2019

Collection

Research Article

12. Laparoskopik Sleeve Gastrektomi De Pulmoner Tromboemboli Riskinin Padua Skoru ile Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma

15. İntrauterin Dönemde Fetal Cinsiyetin Annelerin Mutluluk Düzeyine Etkisi

17. A Case of Splenic Artery Aneurysm Presenting With İntra-Abdominal Bleeding

18. Spontaneous Pneumomediastinum Presenting With Neck Swelling

Case Report

20. Joubert Sendromlu Hastanın Skolyoz Cerrahisinde Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu

21. Akardiyak İkiz: İki Farklı Olgu İki Farklı Prognoz