PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Depresyon Puan Düzeyleri ile İlgili Faktörlerin Belirlenmesi

Year 2018, Volume , Issue 4, 414 - 423, 01.12.2018

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve bunlarla ilişkili etmenleri saptamaktır. Yöntem: Veriler 303 öğrenciye “sosyo demografik özellikler anketi”, beslenme alışkanlıkları formu”, “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği SYBDÖ ve “Beck Depresyon Ölçeği BDÖ ” uygulanarak toplandı. Bulgular: Örneklemin yaş ortalaması 20.2, BDÖ puan ortalaması 13.91, SYBDÖ puan ortalaması 123.69 dur. Öğrencilerin %41.9’unda hafif, %15.5’inde orta ve %7.6’sında şiddetli düzeyde depresyon bulunmaktadır. Sağlık algısı kötü düzeyde olanlar 25.88 orta düzeyde olanlardan 15.74 , orta düzeyde olanlar ise iyi düzeyde olanlardan 12.57 anlamlı düzeyde yüksek BDÖ puan ortalamasına sahiptirler p

References

 • Stanhope M, Lancaster J. Community Health Nursing. Promoting Health of Aggregates Families and Inviduals, Mosby Year Book,1996.
 • Cirhinlioğlu Z. Sağlık Sosyolojisi. Ankara, Nobel Kitabevi, 2001:4-11.
 • Cohn LD, Macfarlane S, Yanez C, Imai WK. Risk-Perception: Differences Between Adolescents and Adults. Health Psychology 1995;14: 217-22.
 • Özkürkçügil AÇ. Bir Medikososyal Merkezine Genel Sağlık Sorunları ile Başvuran Öğrencilerden Psikiyatrik Tanı Alanlarda Bazı Sosoyodemografik Özellikler. Türk Psikiyatri Dergisi 1999; 10:115-22.
 • Özdel L, Bostancı M, Özdel O, Oğuzhanoğlu NK. The Relationship With Sociodemographic Characteristics and Depressive Symptoms in University Students. Anadolu Psikiyatr Derg 2002; 3: 155–61.
 • Aylaz R, Kaya B, Dere N, Karaca Z, BalY. Sağlık Yüksekokulu Öğrencileri Arasındaki Depresyon Sıklığı ve İlişkili Etkenler. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2007;8:46-51.
 • Davidson G, Neale JM. Abnormal Psychology (6th ed.). New York: John Wiley & Sons, Inc.,1994.
 • Rubin LE. Student Mental Health in a Chiropractic University Setting. J Chiropr Educ 2008;22:12–6.
 • Ovuga E, Boardman J, Wasserman D. Undergraduate Student Mental Health at Makerere University, Uganda: Research Report. World Psychiatry 2006;51:2.
 • Spear BA. Adolescent Growth and Development. J Am Diet Assoc 2002; 102: 23-9.
 • Casey VA, Dwyer JT, Colemen KA, Valadian I. Body Mass İndex from Childhood to Midddle Age: A 50-Y Follow Up. Am J Clin Nutr 1992;56:14-8. [CrossRef]
 • Kapil U, Bhavna A. Adverse Effects of Poor Micronutrient Status During Childhood and Adolescence. Nutr Rev 2002; 60: 84-90.
 • Willcox M, Sattler DN. The Relationship Between Eating Disorders and Depression. Journal of Social Psychology 1996; 136:269–71. [CrossRef]
 • Grub, H J, Sellers MI, Waligroski K. Factor Related to Depression and Eating Disorders: Selfesteem, Body İmage, and Attractiveness. Psychological Reports 1993; 72: 1003–10. [CrossRef]
 • Abdulghani H, AlKanhal A, Mahmoud E, Ponnamperuma G, Alfaris E. Stress and its Effects on Medical Students. A Crosssectional Study at a College of Medicine in Saudi Arabia. J Health Popul Nutr 2011;29:516–22.
 • Hysenbegasi A, Hass SL, Rowland CR. The İmpact of Depression on the Academic Productivity of University Students. J Ment Health Policy Econ 2005;8:145–51.
 • Ayaz S, Tezcan S, Akıncı F. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2005; 9: 26-34.
 • Walker SN, Sechrist KR, Pender NJ. The Health Promoting Lifestyle Profile Development and Psychometric Chracteristics. Nurs Res 1987; 36:76-81.
 • Esin MN. Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, Hemşirelik Bülteni 1999; 2:87-96.
 • Beck AT, Ward C, Mendelson M. Beck Depression İnventory (BDI). Arch Gen Psychiatry 1961;4:561-71.
 • Hisli N. Beck Depresyon Envanterinin Üniversite Öğrencileri İçin Geçerliliği, Güvenirliği. Psikoloji Dergisi 1989;7:3-13.
 • Zaybak A, Fadıllıoğlu Ç. Üniversite öğrencilerinin sağlığı geliştirme davranışları ve bu davranışları etkileyen etmenlerin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004; 20: 77-95.
 • Cihangiroğlu Z, Deveci SE. Healthy Life Style Behaviours and Related Influencing Factors of the Students of Elazig High School of Health Sciences of Firat University. Fırat Tıp Dergisi 2011; 16: 78-83
 • Tambağ H. Hatay Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2011;47-58.
 • Dağdevire Z, Şimşek Z. Health Promotion Behaviors and Related Factors of High School Students in Şanlıurfa. TAF Prev Med Bull 2013;12:135-42
 • Ünalan D, Şenol V, Öztürk A, Erkorkmaz Ü. Meslek Yüksekokullarının Sağlık ve Sosyal Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Öz-Bakım Gücü Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007;14: 101-9.
 • Margareta I. K. Von Bothmer, Fridlund B. Gender Differences in Health Habits and in Motivation for a Healthy Lifestyle Among Swedish University Students. Nursing & Health Sciences 2005;7:107- 18. [CrossRef]
 • Ertop NG, Yılmaz A, Erdem Y. Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimleri. KÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2012; 14:1-7.
 • Özyazıcıoğlu N, Kılıç M, Erdem N, Yavuz C, Afacan S. Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2011; 8:277-332.
 • Yılmazel G, Çetinkaya F, Naçar M. Hemşirelik Öğrencilerinde Sağlığı Geliştirme Davranışları. TAF Preventive Medicine Bulletin 2013;12:261-70. [CrossRef]
 • İlhan N, Batmaz M, Akhan LU. Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010; 3:34-44.
 • Türkol E, Güneş G. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde İhtisas Yapan Asistanların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. JIUMF 2012;19:159-66.
 • Kostak M, Kurt S, Süt N, Akarsu Ö, Ergül G. Hemşirelik ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. TAF Preventive Medicine Bulletin 2014; 13:189-96. [CrossRef]
 • Yalçınkaya M, Gök Özer F, Yavuz Karamanoğlu A. Sağlık Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007; 6: 409-20.
 • Karadeniz G, Uçum EY, Dedeli Ö, Karaağaç Ö. Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2008; 7: 497-502.
 • Altay B. Samsun 6 Nolu Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15-49 Yaş Evli Kadınların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. OMÜ Tıp Dergisi 2006;23: 1-8.
 • Aksoy T, Uçar H. Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. Hacettepe Üniv Hemşirelik Fakültesi Derg 2014; 53-67.
 • Kim CJ, Park J, Kang SW. Health-promoting lifestyles and cardio- metabolic risk factors among international students in South Korea. Collegian. 2015;22:215-23.
 • Al-Kandari F, Vidal VL. Correlation of the Health-Promoting Lifestyle, Enrollment Level, and Academic Performance of College of Nursing Students in Kuwait. Nursing and Health Sciences 2007; 9: 112–9. [CrossRef]
 • Ozdel L, Bostanci M, Ozdel O, Oguzhanoglu NK. The relationship with sociodemographic characteristics and depressive symptoms in university students. Anatolian Journal of Psychiatry 2002; 3:155-61. https://www.researchgate.net/profile/Nalan_ Oguzhanoglu/publication/265922906_Universite_ogrencilerinde_ depresif_belirtiler_ve_sosyodemografik_ozelliklerle_iliskisi/ links/551514bb0cf260a7cb2e7cc8.pdf
 • Derenne JL, Beresin EV.. Body Image, Media, and Eating Disorders. Academic Psychiatry 2006; 30: 257-61. [CrossRef]
 • Softa Kaçan H. Kaya S. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Depresyon Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Derg, 2013; 2: 214-29.
 • Türkleş S, Hacıhasanoğlu R, Çapar S. Lise Öğrencilerinde Depresyon Düzeyi Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Derg 2008; 11: 18-28.
 • Başpınar R, Gökşin Cihan F, Kutlu R. Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Hekimlerde Depresyon Sıklığı Ve Etkileyen, Faktörlerin Değerlendirilmesi, Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg 2016; 7: 1-9.
 • Deveci SE, Ulutaşdemir N, Açık Y. Bir Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Depresyon Belirtilerinin Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler. Fırat Tıp Dergisi. 2013; 18: 98-102.
 • Kaya M, Genç M, Kaya B, Pehlivan E. Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Depresif Belir Yaygınlığı, Stresle Başa çıkma Tarzları ve Etkileyen Faktörler Türk Psikiyatri Dergisi 2007;18:137-46.
 • Kutlu R, Çivi S, Şahinli AS. The Frequency of Depression and Smoking Habit among the Medical Students. TAF Prev Med Bull 2009;8:489-96.
 • Mackenzie S, Wiegel JR, Mundt M, et al. Depression and Suicide Ideation Among Students Accessing Campus Healthcare. Am J Orthopsychiatry 2011;81: 101–7. [CrossRef]
 • Ulaş B, Tatlıbadem B, Nazik F, Sönmez M, Uncu F. Üniversite Öğrencilerinde Depresyon Sıklığı ve İlişkili Etmenler. CBU-SBED 2015;2:71-5.
 • Temel E, Bahar A, Çuhadar D. Öğrenci Hemşirelerin Stresle Baş Etme Tarzları ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2007; 2: 107-18.
 • Adewuya AO, Ola BA, Aloba OO, Mapayi BM, Oginni OO. Depression among Nigerian university students prevelance and sosyodemografic correlates. Social Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2006: 41:674-8. [CrossRef]
 • Buğdaycı R, Üner A, Şaşmaz, Öner S. Mersin ilinde Pratisyen ve Uzman Hekimlerde Depresyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörler. Toplum Hekimliği Dergisi 2007; 26:32-36.
 • Lenz BK. Tobacco, Depression, and Lifestyle Choices in the pivotal Early College Years. Journal of American College Health 2004;52:213– 9. [CrossRef]
 • Marakoğlu K, Çivi S, Şahsıvar Ş, Özdemir S. Tıp Fakültesi Birinci ve İkinci Sınıf Öğrencilerinde Sigara İçme Durumu ve Depresyon Yaygınlığı Arasındaki İlişki. Bağımlılık Dergisi 2006;7:129-34.
 • Tekbaş OF, Ceylan S, Hamzaoğlu O, Hasde M. An Investigation of The Prevalence of Depressive Symptoms in Newly Recruited Young Adult Men in Turkey. Psychiatry Res 2003; 119:155-62.
 • Karagöl A, Özçürümez G, Taşkıntuna N, Nar A. Beden kitle indeksinin depresyon ve aleksitimi ile ilişkisi, Anadolu Psikiyatri Derg 2014;15:207-13. [CrossRef]
 • Erözkan A. Üniversite Öğrencilerinin Kişilerarası Duyarlılık ve Depresyon Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Muğla Üniversitesi SBE Dergisi 2005;14: 129-55.
 • Bostancı M, Özdel O, Oğuzhanoğlu NK et al. Depressive symptomatology among university students in Denizli, Turkey: prevalence and sociodemographic correlates. Croatian Medical Journal 2005;46: 96-100.
 • Kocaakman M, Aksoy G, Eker H H. İstanbul İlindeki Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. S.D.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 2010; 17: 19-24.
 • Keharias JJ, Fiatarone MA, Zhuang H. Total Body Potassium and Body Fat: Relevance To Aging. American Journal of Clin. Nutrition 1997;66:904-10. [CrossRef]
 • Deveci A, Demet MM, Özmen B, Özmen E, Hekimsoy Z. Obez Hastalarda Psikopatoloji, Aleksitimi Ve Benlik Saygısı. Anadolu Psikiyatri Derg 2005; 6:84-91.
 • Carpenter H. Relationships Between Obesity and DSM-IV Major Depressive Disorder, Suicide İdeation and Sui-Cide Attempts: Results from a General Population Study. Am J Public Health 2000; 90:251-7.

Determining The Healthy Life and Depression Scores With Related Factors In University Students

Year 2018, Volume , Issue 4, 414 - 423, 01.12.2018

Abstract

Objective: The aim of the study was to determine the prevalence of healthy life and related factors in university students. Methods: The collected data were collected from 303 students using the “socio demographic survey”, form of eating habits, “Healthy Life Style Behavior Scale HLSBS and “ Beck Depression Inventory BDI ’’. Results: The average score of the BDI was found 13.91 and the mean of age of the sample was 20.2. In this study, 41.9% of the students had mild, 15.5% had moderate and 7.6% had severe depression. Those with poor health perceptions 25.88 had a higher average BDI scores than those with moderate health perceptions 15.74 . Additonally, those with a moderate level had a significantly higher BDI score than those with a good level 12.57 . Conclusion: As a result, a significant proportion of the students were found to have high depression scores. It was determined that students depression scores were affected by gender, smoking and alcohol consumption and personality perception, participation in social activities and forms of housing. Factors should be supported which have a positive influence on health behaviors and depression scores in the students

References

 • Stanhope M, Lancaster J. Community Health Nursing. Promoting Health of Aggregates Families and Inviduals, Mosby Year Book,1996.
 • Cirhinlioğlu Z. Sağlık Sosyolojisi. Ankara, Nobel Kitabevi, 2001:4-11.
 • Cohn LD, Macfarlane S, Yanez C, Imai WK. Risk-Perception: Differences Between Adolescents and Adults. Health Psychology 1995;14: 217-22.
 • Özkürkçügil AÇ. Bir Medikososyal Merkezine Genel Sağlık Sorunları ile Başvuran Öğrencilerden Psikiyatrik Tanı Alanlarda Bazı Sosoyodemografik Özellikler. Türk Psikiyatri Dergisi 1999; 10:115-22.
 • Özdel L, Bostancı M, Özdel O, Oğuzhanoğlu NK. The Relationship With Sociodemographic Characteristics and Depressive Symptoms in University Students. Anadolu Psikiyatr Derg 2002; 3: 155–61.
 • Aylaz R, Kaya B, Dere N, Karaca Z, BalY. Sağlık Yüksekokulu Öğrencileri Arasındaki Depresyon Sıklığı ve İlişkili Etkenler. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2007;8:46-51.
 • Davidson G, Neale JM. Abnormal Psychology (6th ed.). New York: John Wiley & Sons, Inc.,1994.
 • Rubin LE. Student Mental Health in a Chiropractic University Setting. J Chiropr Educ 2008;22:12–6.
 • Ovuga E, Boardman J, Wasserman D. Undergraduate Student Mental Health at Makerere University, Uganda: Research Report. World Psychiatry 2006;51:2.
 • Spear BA. Adolescent Growth and Development. J Am Diet Assoc 2002; 102: 23-9.
 • Casey VA, Dwyer JT, Colemen KA, Valadian I. Body Mass İndex from Childhood to Midddle Age: A 50-Y Follow Up. Am J Clin Nutr 1992;56:14-8. [CrossRef]
 • Kapil U, Bhavna A. Adverse Effects of Poor Micronutrient Status During Childhood and Adolescence. Nutr Rev 2002; 60: 84-90.
 • Willcox M, Sattler DN. The Relationship Between Eating Disorders and Depression. Journal of Social Psychology 1996; 136:269–71. [CrossRef]
 • Grub, H J, Sellers MI, Waligroski K. Factor Related to Depression and Eating Disorders: Selfesteem, Body İmage, and Attractiveness. Psychological Reports 1993; 72: 1003–10. [CrossRef]
 • Abdulghani H, AlKanhal A, Mahmoud E, Ponnamperuma G, Alfaris E. Stress and its Effects on Medical Students. A Crosssectional Study at a College of Medicine in Saudi Arabia. J Health Popul Nutr 2011;29:516–22.
 • Hysenbegasi A, Hass SL, Rowland CR. The İmpact of Depression on the Academic Productivity of University Students. J Ment Health Policy Econ 2005;8:145–51.
 • Ayaz S, Tezcan S, Akıncı F. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2005; 9: 26-34.
 • Walker SN, Sechrist KR, Pender NJ. The Health Promoting Lifestyle Profile Development and Psychometric Chracteristics. Nurs Res 1987; 36:76-81.
 • Esin MN. Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, Hemşirelik Bülteni 1999; 2:87-96.
 • Beck AT, Ward C, Mendelson M. Beck Depression İnventory (BDI). Arch Gen Psychiatry 1961;4:561-71.
 • Hisli N. Beck Depresyon Envanterinin Üniversite Öğrencileri İçin Geçerliliği, Güvenirliği. Psikoloji Dergisi 1989;7:3-13.
 • Zaybak A, Fadıllıoğlu Ç. Üniversite öğrencilerinin sağlığı geliştirme davranışları ve bu davranışları etkileyen etmenlerin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004; 20: 77-95.
 • Cihangiroğlu Z, Deveci SE. Healthy Life Style Behaviours and Related Influencing Factors of the Students of Elazig High School of Health Sciences of Firat University. Fırat Tıp Dergisi 2011; 16: 78-83
 • Tambağ H. Hatay Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2011;47-58.
 • Dağdevire Z, Şimşek Z. Health Promotion Behaviors and Related Factors of High School Students in Şanlıurfa. TAF Prev Med Bull 2013;12:135-42
 • Ünalan D, Şenol V, Öztürk A, Erkorkmaz Ü. Meslek Yüksekokullarının Sağlık ve Sosyal Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Öz-Bakım Gücü Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007;14: 101-9.
 • Margareta I. K. Von Bothmer, Fridlund B. Gender Differences in Health Habits and in Motivation for a Healthy Lifestyle Among Swedish University Students. Nursing & Health Sciences 2005;7:107- 18. [CrossRef]
 • Ertop NG, Yılmaz A, Erdem Y. Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimleri. KÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2012; 14:1-7.
 • Özyazıcıoğlu N, Kılıç M, Erdem N, Yavuz C, Afacan S. Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2011; 8:277-332.
 • Yılmazel G, Çetinkaya F, Naçar M. Hemşirelik Öğrencilerinde Sağlığı Geliştirme Davranışları. TAF Preventive Medicine Bulletin 2013;12:261-70. [CrossRef]
 • İlhan N, Batmaz M, Akhan LU. Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010; 3:34-44.
 • Türkol E, Güneş G. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde İhtisas Yapan Asistanların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. JIUMF 2012;19:159-66.
 • Kostak M, Kurt S, Süt N, Akarsu Ö, Ergül G. Hemşirelik ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. TAF Preventive Medicine Bulletin 2014; 13:189-96. [CrossRef]
 • Yalçınkaya M, Gök Özer F, Yavuz Karamanoğlu A. Sağlık Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007; 6: 409-20.
 • Karadeniz G, Uçum EY, Dedeli Ö, Karaağaç Ö. Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2008; 7: 497-502.
 • Altay B. Samsun 6 Nolu Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15-49 Yaş Evli Kadınların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. OMÜ Tıp Dergisi 2006;23: 1-8.
 • Aksoy T, Uçar H. Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. Hacettepe Üniv Hemşirelik Fakültesi Derg 2014; 53-67.
 • Kim CJ, Park J, Kang SW. Health-promoting lifestyles and cardio- metabolic risk factors among international students in South Korea. Collegian. 2015;22:215-23.
 • Al-Kandari F, Vidal VL. Correlation of the Health-Promoting Lifestyle, Enrollment Level, and Academic Performance of College of Nursing Students in Kuwait. Nursing and Health Sciences 2007; 9: 112–9. [CrossRef]
 • Ozdel L, Bostanci M, Ozdel O, Oguzhanoglu NK. The relationship with sociodemographic characteristics and depressive symptoms in university students. Anatolian Journal of Psychiatry 2002; 3:155-61. https://www.researchgate.net/profile/Nalan_ Oguzhanoglu/publication/265922906_Universite_ogrencilerinde_ depresif_belirtiler_ve_sosyodemografik_ozelliklerle_iliskisi/ links/551514bb0cf260a7cb2e7cc8.pdf
 • Derenne JL, Beresin EV.. Body Image, Media, and Eating Disorders. Academic Psychiatry 2006; 30: 257-61. [CrossRef]
 • Softa Kaçan H. Kaya S. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Depresyon Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Derg, 2013; 2: 214-29.
 • Türkleş S, Hacıhasanoğlu R, Çapar S. Lise Öğrencilerinde Depresyon Düzeyi Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Derg 2008; 11: 18-28.
 • Başpınar R, Gökşin Cihan F, Kutlu R. Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Hekimlerde Depresyon Sıklığı Ve Etkileyen, Faktörlerin Değerlendirilmesi, Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg 2016; 7: 1-9.
 • Deveci SE, Ulutaşdemir N, Açık Y. Bir Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Depresyon Belirtilerinin Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler. Fırat Tıp Dergisi. 2013; 18: 98-102.
 • Kaya M, Genç M, Kaya B, Pehlivan E. Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Depresif Belir Yaygınlığı, Stresle Başa çıkma Tarzları ve Etkileyen Faktörler Türk Psikiyatri Dergisi 2007;18:137-46.
 • Kutlu R, Çivi S, Şahinli AS. The Frequency of Depression and Smoking Habit among the Medical Students. TAF Prev Med Bull 2009;8:489-96.
 • Mackenzie S, Wiegel JR, Mundt M, et al. Depression and Suicide Ideation Among Students Accessing Campus Healthcare. Am J Orthopsychiatry 2011;81: 101–7. [CrossRef]
 • Ulaş B, Tatlıbadem B, Nazik F, Sönmez M, Uncu F. Üniversite Öğrencilerinde Depresyon Sıklığı ve İlişkili Etmenler. CBU-SBED 2015;2:71-5.
 • Temel E, Bahar A, Çuhadar D. Öğrenci Hemşirelerin Stresle Baş Etme Tarzları ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2007; 2: 107-18.
 • Adewuya AO, Ola BA, Aloba OO, Mapayi BM, Oginni OO. Depression among Nigerian university students prevelance and sosyodemografic correlates. Social Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2006: 41:674-8. [CrossRef]
 • Buğdaycı R, Üner A, Şaşmaz, Öner S. Mersin ilinde Pratisyen ve Uzman Hekimlerde Depresyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörler. Toplum Hekimliği Dergisi 2007; 26:32-36.
 • Lenz BK. Tobacco, Depression, and Lifestyle Choices in the pivotal Early College Years. Journal of American College Health 2004;52:213– 9. [CrossRef]
 • Marakoğlu K, Çivi S, Şahsıvar Ş, Özdemir S. Tıp Fakültesi Birinci ve İkinci Sınıf Öğrencilerinde Sigara İçme Durumu ve Depresyon Yaygınlığı Arasındaki İlişki. Bağımlılık Dergisi 2006;7:129-34.
 • Tekbaş OF, Ceylan S, Hamzaoğlu O, Hasde M. An Investigation of The Prevalence of Depressive Symptoms in Newly Recruited Young Adult Men in Turkey. Psychiatry Res 2003; 119:155-62.
 • Karagöl A, Özçürümez G, Taşkıntuna N, Nar A. Beden kitle indeksinin depresyon ve aleksitimi ile ilişkisi, Anadolu Psikiyatri Derg 2014;15:207-13. [CrossRef]
 • Erözkan A. Üniversite Öğrencilerinin Kişilerarası Duyarlılık ve Depresyon Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Muğla Üniversitesi SBE Dergisi 2005;14: 129-55.
 • Bostancı M, Özdel O, Oğuzhanoğlu NK et al. Depressive symptomatology among university students in Denizli, Turkey: prevalence and sociodemographic correlates. Croatian Medical Journal 2005;46: 96-100.
 • Kocaakman M, Aksoy G, Eker H H. İstanbul İlindeki Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. S.D.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 2010; 17: 19-24.
 • Keharias JJ, Fiatarone MA, Zhuang H. Total Body Potassium and Body Fat: Relevance To Aging. American Journal of Clin. Nutrition 1997;66:904-10. [CrossRef]
 • Deveci A, Demet MM, Özmen B, Özmen E, Hekimsoy Z. Obez Hastalarda Psikopatoloji, Aleksitimi Ve Benlik Saygısı. Anadolu Psikiyatri Derg 2005; 6:84-91.
 • Carpenter H. Relationships Between Obesity and DSM-IV Major Depressive Disorder, Suicide İdeation and Sui-Cide Attempts: Results from a General Population Study. Am J Public Health 2000; 90:251-7.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Hatice İSKENDER This is me
Artvin Çoruh Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Artvin, Türkiye


Eda DOKUMACIOĞLU This is me
Artvin Çoruh Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Artvin, Türkiye


Yalçın KANBAY This is me
Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Artvin, Türkiye


Nurhayat KILIÇ This is me
Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Artvin, Türkiye

Publication Date December 1, 2018
Application Date
Acceptance Date
Published in Issue Year 2018, Volume , Issue 4

Cite

EndNote %0 Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Depresyon Puan Düzeyleri ile İlgili Faktörlerin Belirlenmesi %A Hatice İskender , Eda Dokumacıoğlu , Yalçın Kanbay , Nurhayat Kılıç %T Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Depresyon Puan Düzeyleri ile İlgili Faktörlerin Belirlenmesi %D 2018 %J Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 1309-470X-1309-5994 %V %N 4 %R %U